• จอแขวนมือดึง (Wall screen) 70 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1 [ WMW-S70 ]

 • หมวดสินค้า : PROJECTOR-SCREEN
 • แบรนด์สินค้า : RAZR
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
 • ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • ประกอบในกล่องเหล็กอย่างดีเคลือบสีชนิดพิเศษ ออกแบบให้เรียบและบาง
 • ราคา : 1,500 บาท
 • จอแขวนมือดึง (Wall screen) 50 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1 [ WMW-S50 ]

 • หมวดสินค้า : PROJECTOR-SCREEN
 • แบรนด์สินค้า : RAZR
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
 • ขนาดของจอ(Size) : 50 x 50 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • ประกอบในกล่องเหล็กอย่างดีเคลือบสีชนิดพิเศษ ออกแบบให้เรียบและบาง
 • ราคา : 1,550 บาท
 • จอแขวนมือดึง (Wall screen) 84 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1 [ WMW-S84 ]

 • หมวดสินค้า : PROJECTOR-SCREEN
 • แบรนด์สินค้า : RAZR
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
 • ขนาดของจอ : 84 x 84 นิ้ว (213 x 213 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • ประกอบในกล่องเหล็กอย่างดีเคลือบสีชนิดพิเศษ ออกแบบให้เรียบและบาง
 • ราคา : 4,000 บาท
 • จอแขวนมือดึง (Wall screen) 96 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1 [ WMW-S96 ]

 • หมวดสินค้า : PROJECTOR-SCREEN
 • แบรนด์สินค้า : RAZR
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
 • ขนาดของจอ : 96 x 96 นิ้ว (244 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • ประกอบในกล่องเหล็กอย่างดีเคลือบสีชนิดพิเศษ ออกแบบให้เรียบและบาง
 • ราคา : 8,400 บาท
 • จอแขวนมือดึง (Wall screen) 144 นิ้ว เนื้อ MW สัดส่วน 1:1 [ WMW-S144 ]

 • หมวดสินค้า : PROJECTOR-SCREEN
 • แบรนด์สินค้า : RAZR
 • ประเภทจอ : จอแขวนมือดึง (Wall screen)
 • ขนาดของจอ : 144 x 144 นิ้ว (366 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
 • Ratio 1:1
 • ประกอบในกล่องเหล็กอย่างดีเคลือบสีชนิดพิเศษ ออกแบบให้เรียบและบาง
 • ราคา : 26,000 บาท
2276,2278 ถ.พัฒนาการ เขต/แขวง สวนหลวง กทม 10250 โทร 088-289-2100 email : shop@wiselife.co.th