ราคา projector NEC

โปรเจคเตอร์ NEC VE281
ราคา : 16,900 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :2800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: SVGA (800 x 600)
โปรเจคเตอร์ NEC NPVE281X
ราคา : 16,900 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :2800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC nec-v311x
ราคา : 29,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NPM271X
ราคา : 35,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2700 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC nec-m322x
ราคา : 39,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NPM311X
ราคา : 45,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NPM311W
ราคา : 55,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC nec-NP-m362x
ราคา : 55,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NP-M300XS
ราคา : 59,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NPM361X
ราคา : 59,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC nec-NP-m332XS
ราคา : 59,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3300 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC M402X
ราคา : 59,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC nec-NP-m362w
ราคา : 65,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.65 inch
 • ความสว่าง :3600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC nec-NP-m352WS
ราคา : 69,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.65 inch
 • ความสว่าง :3500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :10000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC NPM350XS
ราคา : 79,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด:XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC P451X
ราคา : 79,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC NP-M420X
ราคา : 85,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :4200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC U300X
ราคา : 85,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
ดูภาพขยาย โปรเจคเตอร์ NEC NP-UM330W
ราคา : 89,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.59 inch
 • ความสว่าง :3300 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC U310W
ราคา : 99,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.55 inch
 • ความสว่าง :3100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC NPP350W
ราคา : 99,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :3500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC P451W
ราคา : 119,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :4500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :4000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC P501X
ราคา : 125,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :5000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :4000:1
 • ความละเอียด:XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC NP-PA500X
ราคา : 199,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.79 inch
 • ความสว่าง :5000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC PA572W
ราคา : 239,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC PA550W
ราคา : 259,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.79 inch
 • ความสว่าง :6000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC PA622X
ราคา : 259,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC PA600X
ราคา : 275,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.79 inch
 • ความสว่าง :6000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ NEC PA522U
ราคา : 279,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC PA722X
ราคา : 290,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC PA672W
ราคา : 295,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC NPPA500U
ราคา : 350,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.76 inch
 • ความสว่าง :5000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด:WUXGA (1920 x 1200 )
โปรเจคเตอร์ NEC PA622U
ราคา : 350,000 บาท
โปรเจคเตอร์ NEC NP-PX700W
ราคา : 790,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.65 inch
 • ความสว่าง :7000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2100:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC NP-PX800X
ราคา : 850,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.7 inch
 • ความสว่าง :8000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2100:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC NP-PX750U
ราคา : 950,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.7 inch
 • ความสว่าง :7500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2100:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ NEC NP-PH1000U
ราคา : 2,900,000 บาท
 • เทคโนโลยี : DLP 0.96 inch
 • ความสว่าง :11000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WUXGA (1920 x 1200)