ราคา projector AMPHENOL

  • AMPHENOL VGA Cable M/M ความยาว 3 เมตร
  • AMPHENOL VGA Cable ความยาว 5 เมตร
อุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ AMPHENOL AMPHENOL-hdmi-3m
ราคา : 850 บาท
  • สาย HDMI AMPHENOL ยาว 3 เมตร
  • AMPHENOL VGA Cable ความยาว 10 เมตร
อุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ AMPHENOL AMPHENOL-hdmi-5m
ราคา : 1,100 บาท
  • สาย HDMI AMPHENOL ยาว 5 เมตร
  • AMPHENOL VGA Cable ความยาว 15 เมตร
  • AMPHENOL VGA Cable ความยาว 20 เมตร
อุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ AMPHENOL AMPHENOL-hdmi-10m
ราคา : 2,000 บาท
  • สาย HDMI AMPHENOL ยาว 10 เมตร
อุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ AMPHENOL AMPHENOL-hdmi-15m
ราคา : 3,500 บาท
  • สาย HDMI AMPHENOL ยาว 15 เมตร