ราคา มิกเซอร์ Mixer

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800M
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24, 32, 40 and 48 channel frame sizes
 • 16 mixes globally assigned as mono or stereo with level and pan
 • Built-in mic splitter with ground lift switching
 • All masters include polarity switch, swept HPF and 6dB dim function
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL4800
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24, 32, 40, 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • Multi-functionality for FOH/Monitor mixing and live recording
 • LR and M main mix
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer iLive-T Series
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Distributed system - Separate MixRack and Surface
 • Choice of two MixRacks (32 or 48 mic)
 • Choice of two Surfaces (20 or 28 fader, 4 layers)
 • TCP/IP network and PL-Anet control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML4000
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2, plus up to 2x 24 input sidecars, total
 • 96+2 channels
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereos in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG 102C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) จำนวน 10 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 4 แบบโมโน เป็นแบบโมโนอินพุท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ XLR สำหรับ Microphone : จำนวน 4 ช่องต่อสัญญาณ พร้อมปุ่มกด HPF
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 2 มีปุ่มปรับ CHANNEL COMPRESSOR พร้อมทั้ง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124C-R
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG82CX
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124CX-R
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว สามารถเลือกโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 16 แบบ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 4 AUX SEND
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C-USB
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-802E NPE
ราคา : 3,870 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-802E
ราคา : 4,050 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC XLR / Line , 3 Stereo, OUTPUT Balance XLR
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • INCLUDE POWER SOURCE : External AC Adapter
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-1203E NPE
ราคา : 4,770 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710468
ราคา : 4,850 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT ;
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG06
ราคา : 4,900 บาท
 • YAMAHA MIXER MG06
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SM-08
ราคา : 4,900 บาท
 • Mic Input Impedance 2.2k Ohms unbalanced, 4.4K Ohms balanced
 • Line Input Impedanc 50k Ohms unbalanced, 100k Ohms balanced
 • Niose Input fares down, Master Faders up <-90dB
 • E.I.N (Equivalence Input Niose) Source resistance 150 Ohms, Mix Out at +14dB -128dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-1203E NPE
ราคา : 5,040 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC/Line , 3 Stereo
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • POWER REQUIREMENT/CONSUMPTION : AC Adapter 220V
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710469
ราคา : 5,300 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-802E
ราคา : 5,600 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg06x
ราคา : 5,900 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG06X มี Digital Effect
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011714150
ราคา : 6,250 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 300W @ 8 OHM
 • 300W @ 70V-100V
 • 2 MIC/Line
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-1203E
ราคา : 6,500 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710472
ราคา : 7,150 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10
ราคา : 7,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-400NPE
ราคา : 7,200 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710110
ราคา : 7,400 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 90Wrms @ 8 OHM , 150Wrms @ 4 OHM
 • 205Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-400NPE
ราคา : 7,650 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710111
ราคา : 7,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 110Wrms @ 8 OHM , 190Wrms @ 4 OHM
 • 275Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-550NPE
ราคา : 8,325 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710475
ราคา : 8,400 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-550NPE
ราคา : 9,000 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710112
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 130Wrms @ 8 OHM
 • 200Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA360
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 200Wrms @ 8 OHM, 360Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-350
ราคา : 9,450 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 280W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710113
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 140Wrms @ 8 OHM
 • 230Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-400II
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 250Wrms @ 4 OHM , 400Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710478
ราคา : 9,700 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710270
ราคา : 10,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 190W RMS @ 8 OHM,300W RMS @ 4 OHM
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10xu
ราคา : 10,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10XU
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA460
ราคา : 10,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 260Wrms @ 8 OHM, 460Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-600II
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >500 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 400Wrms @ 4 OHM , 600Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-12D
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line +0,-1dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
 • Equivalent Input Noise [EIN] -126dB
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-800NPE
ราคา : 11,250 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710114
ราคา : 11,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 230Wrms @ 8 OHM
 • 400Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-550
ราคา : 11,700 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 550W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710453
ราคา : 12,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/Line
 • 3 EQ/CH Master 5 EQ
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-10
ราคา : 12,200 บาท
 • ZED1002 (เดิม ZED-10)
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 4 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710115
ราคา : 12,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 290Wrms @ 8 OHM
 • 470Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC-804
ราคา : 12,500 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-800II
ราคา : 12,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >700 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 550Wrms @ 4 OHM , 800Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710271
ราคา : 13,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 310W RMS @ 8 OHM,510W RMS @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-750
ราคา : 13,500 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 650W @ 4Ohm
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg12
ราคา : 13,600 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710252
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710253
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-1000
ราคา : 14,500 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1000II
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-120D
ราคา : 14,500 บาท
 • Specification
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line : +0,-0.5dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-10FX
ราคา : 14,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 4 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1204-II
ราคา : 16,000 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer YAMAHA-MG12XU
ราคา : 16,150 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212S
ราคา : 17,200 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 โอห์ม และ 130 W + 130 W ที่ 8 โอห์ม @ 0.5% THD at 1 kHz
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 1 ถึง 4 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Balanced Phone Jack x 1
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 5/6, 7/8 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Un-Balanced Phone Jack x 2
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1500II
ราคา : 18,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-803
ราคา : 19,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG16
ราคา : 19,150 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED60-10FX
ราคา : 19,200 บาท
 • 4 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 60mm professional quality faders
 • Responsive 3-band, swept mid EQ with MusiQ
 • Configurable USB stereo audio in/out
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1604-II
ราคา : 19,500 บาท
 • 16 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer REV100
ราคา : 20,000 บาท
 • เครื่องปรับแต่งเสียงระบบดิจิตอล สเตริโอ
 • มีรูปแบบการปรับแต่งเสียง Stereo Reverb, Reverb, Gate Reverb, Delay, Delay + Reverb, Reverb ?
 • Flanger, Chorus + Reverb, Symphonic + Reverb
 • มีจอแสดงผลแบบ LED ตัวเลข 7 ส่วน จำนวน 2 หลัก
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PP-025B
ราคา : 20,900 บาท
 • Power Source# 24 V DC
 • Power Consumption# Under 200 mA
 • Inputs #
 • Input 1-A: -2/-62 dB*, 600 ?, blanced, phone jack
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg16XU
ราคา : 21,500 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG16
 • 16-Channel Mixing Console
 • Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo)
 • 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED60-14FX
ราคา : 21,900 บาท
 • 8 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 2 stereo inputs
 • 60mm professional quality faders
 • 16 Internal Effects
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX312SC
ราคา : 22,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 300 W + 300 W ที่ 4 ohms
 • และ 190 W + 190 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED14
ราคา : 23,600 บาท
 • Series เดียวกับ ZED1402
 • 6 mono channels
 • 3 stereo channels with 2-band EQ and inputs for extra sources
 • Neutrik mic XLR
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1203
ราคา : 25,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212SC
ราคา : 26,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่อง
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 ohms
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม
 • มีสวิทซ์เปิดระบบปรับสัญญาณเสียงสำหรับลำโพง (YSpeaker Processing)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer AT-MX341A
ราคา : 26,300 บาท
 • Four Mic/Line inputs with individual priority pre-select switch for each channel
 • Balanced inputs and output are individually switchable between mic and line-level
 • Single threshold setting for all channels
 • Individual gain controls for each channel
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED18
ราคา : 27,500 บาท
 • 10 mono channels
 • 4 stereo channels with 2-band EQ
 • Neutrik mic XLR
 • Neutrik 1/4 inch jacks
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp12x
ราคา : 28,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 12X
 • 6 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 12 Line Inputs (4 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-12FX
ราคา : 28,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 6 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX512SC
ราคา : 29,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms
 • และ 350 W + 350 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-16fx
ราคา : 32,500 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 10 ช่อง และ สเตอริโอ 3 ช่อง พร้อม 2-brand EQ
 • มีช่องสัญญาณ Aux 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA122
ราคา : 32,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 8 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1603
ราคา : 33,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer AT-MX351
ราคา : 35,500 บาท
 • Four automatic Mic and Line inputs, plus Aux in
 • Automatic threshold setting
 • Limiters on each mic channel prevent individual channel overload
 • Balanced inputs and output, selectable Mic and Line-level
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5014C
ราคา : 35,500 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 14 ช่องสัญญาณ พร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอล (SPX) ในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกดเปิด-ปิด Effect (ON) และปุ่มปรับ Parameter
 • มีกราฟฟิคอิควอไลเซอร์ในตัว 9 ช่วง (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16kHz) ปรับค่าได้สูงสุด +12 dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-24
ราคา : 35,900 บาท
 • ZED-24 หรือ ZED2402
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp16x
ราคา : 36,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 16X
 • 10 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 16 Line Inputs (8 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PW8
ราคา : 36,500 บาท
 • เป็นภาคจ่ายไฟภายนอกสำหรับเครื่องมิกเซอร์รุ่น IM8-40,-32,-24
 • สามารถต่อพ่วงภาคจ่ายไฟอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้เป็นระบบสำรองได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมสายต่อเชื่อม PSL1010
 • มีแรงดันขาออก DC. Output Voltage: +15V 3A, -15V 3A, +12V 1.8A, +48V 0.3A พร้อมไฟ LED แสดงการทำงาน
 • สามารถใช้กับไฟฟ้าแรงดันขาเข้า 220 V, 50 Hz
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-22FX
ราคา : 41,300 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5016CF
ราคา : 44,900 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า16 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว 500 W +500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีระบบควบคุมเสียงย้อนกลับ (FEEDBACK SUPPRESSOR) โดยควบคุมได้ทั้งแบบ AUTO / MANUAL
 • มีระบบปรับแต่งการตอบสนองเสียงของห้องโดยอัตโนมัติ (Frequency Response Correction : FRC) เพื่อปรับแต่งเสียงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะคุณสมบัติอะคุสติคของแต่ละห้อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR0804
ราคา : 47,000 บาท
 • GLD-AR0804 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA202
ราคา : 48,000 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-2403
ราคา : 48,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp24x
ราคา : 51,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 24X
 • 16 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 24 Line Inputs (16 mono and 4 stereo)
 • 6 AUX Sends + 2 FX Sends
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG24-14FX
ราคา : 51,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 24 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, Stereo Out (L/R), 1 MONO OUT
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีการตอบสนองความถี่ 20 HZ ~ 20 kHz, 0 +1, -3 dB @ +4 dB output into 600 ohms. (ST OUT)
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA122-CP
ราคา : 54,100 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 10 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องเสียบไมโครโฟน 8 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA282
ราคา : 58,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 24 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp32x
ราคา : 59,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 32X
 • 24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG32-14FX
ราคา : 59,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 32 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, 1 Stereo Out (L/R), 1 Mono Out
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีช่องต่อ MONO OUT ที่มี LOWPASS FILTER 80~120 Hz , 12 dB/Octave
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SPX2000
ราคา : 60,000 บาท
 • เครื่องปรุงแต่งเสียงดิจิตอลหลายรูปแบบ ระบบสเตริโอ
 • มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณ ขนาด 24 บิท 96 KHz
 • มีหน่วยความจำบันทึกการปรับแต่ง Preset 99, User 99, Classic 25
 • มีจอแสดงผลแบบ LCD 16 ตัวอักษร 2 แถว พร้อมไฟส่องสว่าง 5 สี
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED2042
ราคา : 65,100 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA202CP
ราคา : 67,000 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องเสียบไมโครโฟน 16 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer AT-MX381
ราคา : 78,400 บาท
 • An RS232 data port provides a connection point for a PC with included SmartMixer Software
 • Compatible with Crestron and AMX systems
 • External control capability enables the SmartMixer to activate other devices
 • Force-On: allows an external contact closure to force its associated input to turn on
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED2842
ราคา : 78,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 24 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 6 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-416
ราคา : 84,900 บาท
 • ให้เลือกตั้งแต่ 16,24,32,40 Channel
 • ช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone (XLR) / Line 20 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบสเตอริโอ 2 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อสัญญาณแบบ INSERT I/O จำนวน 20 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED3642
ราคา : 96,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 32 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 6 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR2412
ราคา : 102,000 บาท
 • GLD-AR2412 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-16R
ราคา : 107,700 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุท 16 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Faders ชนิด ALPS ขนาดความยาว 100 มม.
 • มี EQ แบบ 3 band
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-424
ราคา : 112,400 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-432
ราคา : 146,400 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-440
ราคา : 154,000 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-824
ราคา : 160,900 บาท
 • GL2800-24 8 Bus 24 Input Ch Live Console
 • LR and M mix buses
 • 8 Audio groups with pan and routing to LR and M
 • 10 Auxes including a dedicated stereo send
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-832
ราคา : 199,500 บาท
 • GL2800-32 8 Bus 32 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-840X
ราคา : 230,200 บาท
 • GL2800-40 8 Bus 40 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-24-FullSystem
ราคา : 247,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 24 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 24 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-848X
ราคา : 264,900 บาท
 • GL2800-48 8 Bus 40 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-16
ราคา : 290,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 16 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได ้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-32-FullSystem
ราคา : 319,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 32 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 32 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer DM1000VCM
ราคา : 320,000 บาท
 • ระบบดิจิตอล มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR จำนวน 16 ช่องสัญญาณ
 • สามารถขยายช่องสัญญาณเขา้ แบบ Digital ได้สูงสุดอีก 32 ช่องสัญญาณ (INPUT) โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม รวมเป็น
 • 48 ช่องสัญญาณ
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ESAM II เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตัดต่อวีดีโอได้
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-824B
ราคา : 350,200 บาท
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
 • 8 Audio groups with pan and routing to LR and M
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-40-FullSystem
ราคา : 364,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 40 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 40 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-080
ราคา : 365,900 บาท
 • Compact digital mixer with scalable, remote I/O
 • Systems from 4 to 44 mics
 • Easy to use, quick to access, analogue style interface
 • dSNAKE Cat5 digital snake—up to 120m cable length
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-832B
ราคา : 401,200 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-24B
ราคา : 424,000 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-32B
ราคา : 454,200 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-840B
ราคา : 461,800 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412
ราคา : 467,500 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-32
ราคา : 490,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ที่ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 32 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412-AR0804
ราคา : 515,000 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
 • GLD-AR0804 AUDIO RACK
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-848B
ราคา : 515,700 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-40B
ราคา : 523,300 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-48B
ราคา : 580,400 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-32
ราคา : 880,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผู้ใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-48
ราคา : 1,340,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผูใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D
ราคา : 2,983,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใช้ได้ 54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด
 • มีดิจิตอลกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ ขนาด 31 ช่วงความถี่ จำนวน 12 ชุด สามารถแทรกไดทั้้งสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D-RH
ราคา : 3,833,000 บาท
 • มิกเซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มี Remote Head-Amp. ที่สามารถเรียกคืนค่าของ Gain และ Phantom ที่ได้ปรับแต่งเอาไว้ได้ตามแต่ละ Scene
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใชไ้ด้54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด