ราคา ลำโพงตู้ Speaker

เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2112-AS
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2112/AS ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 1200 วัตต์
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1200 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1400 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 220 W (AES)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2115M-64
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2115M/64 ตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 45 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 700 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 700 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 120 W (AES)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2205
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2205 เป็นตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz~19 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 200W, MAX 400W, Noise 100W (EIA)
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2208
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2208 เป็นตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 55 Hz~19 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 400W, MAX 800W, Noise 200W (EIA)
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS678BT
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Rated Input: 6W (100V ine), 3W (70V line)
 • Rated Impedance: 100V line: 1.7k OHM (6W), 3.3k OHM (3W), 6.7k OHM(1.5W),13k OHM (0.8W) 70V line: 1.7k OHM (3W), 3.3k OHM (1.5W), 6.7k OHM(0.8W),13k OHM (0.4W)
 • Sensitivity (1W, 1m): 94dB
 • Frequency Response: 150 - 20,000Hz (peak ?20dB)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO4
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way loudspeaker Line 70/100V - 8 ohm
 • 4 inch woofer + 13 mm tweeter
 • Power output: Line 100V (16/8/4/2 W) 30W@8 ohm
 • Frequency response: 70 Hz - 20 kHz.
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO5
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way loudspeaker Line 70/100V - 8 ohm
 • 4 1/2 inch woofer + 13 mm tweeter
 • Power output: Line 100V (16/8/4/2W) 40W@8 ohm
 • Frequency response: 60 Hz - 20 kHz.
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO6
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way loudspeaker Line 70/100V - 8 ohm
 • 6 1/2 inch woofer + 25 mm tweeter
 • Power output: Line 100V (30/16/8/4W) 60W@8 ohm
 • Frequency response: 55 Hz - 20 kHz.
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO5A
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way self-powered loudspeaker
 • 5? ohm woofer+ 13 mm tweeter.
 • Power output: 2 x 25W RMS @ 4ohm
 • Frequency response: 60 Hz ? 20 kHz.
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO6A
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way self-powered loudspeaker
 • 6? inch woofer+ 13 mm tweeter.
 • Power output: 2 x 30W RMS @ 4ohm
 • Frequency response: 55 Hz ? 20 kHz.
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEO8A
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 2 way self-powered loudspeaker.
 • 8 inch woofer + 1 inch TWT.
 • Power output: 40 W.
 • Frequency response: 50 Hz - 20 kHz.
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NEOSub8A
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Technical data NEO Sub 8A
 • Type: Self-powered subwoofer.
 • Elements: 8 ohm woofer.
 • Amplifier power: 60 W (program).
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker STUDIO20
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Technical data STUDIO 20
 • Type: Two way passive loudspeaker.
 • Elements: 4 inch woofer + TWT.
 • Power handling (100 V Line): 40 W (250 OHM) / 16 W (625 OHM) /
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker STUDIO30
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Technical data STUDIO 30
 • Type: Two way passive loudspeaker.
 • Elements: 5" woofer + TWT.
 • Power handling (100 V Line): 45 W (222 OHM) / 16 W (625 OHM) /
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker STUDIO40
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Technical data STUDIO 40
 • Type: Two way passive loudspeaker.
 • Elements: 6.5" woofer + TWT.
 • Power handling (100 V Line): 55 W (181 OHM) / 32 W (312 OHM) /
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker STUDIO50
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Technical data STUDIO 50
 • Type: Two way passive loudspeaker.
 • Elements: 8 woofer + TWT.
 • Power handling (100 V Line): 65 W (154 OHM) / 32 W (312 OHM) /
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker ARCSUB10
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Features
 • High performance self-powered subwoofer.
 • Power output: 150 W.
 • Line In / LFE inputs.
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker ARCSUB12
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Features
 • High performance self-powered subwoofer.
 • Power output: 200 W.
 • Line In / LFE inputs.
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-633A
ราคา : 580 บาท
 • Rated Input: 6W (100V line), 3W (70V line)
 • Rated Impedance: 100V line: 1.7k? (6W), 3.3k? (3W), 10k?(1W)
 • Sensitivity (1W, 1m): 91dB
 • Frequency Response: 120 ? 15,000Hz (?20dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-633AT
ราคา : 700 บาท
 • Rated Input: 6W (100V line), 3W (70V line)
 • Rated Impedance: 100V line: 1.7k? (6W), 3.3k? (3W), 10k?(1W)
 • Sensitivity (1W, 1m): 91dB
 • Frequency Response: 120 ? 15,000Hz (?20dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-677B
ราคา : 700 บาท
 • Input Rated 6W
 • Input Impedance 1.7k ? (6W) / 3.3k ? (3W) / 6.7k ? (1.5W) / 13k ? (0.8W)
 • Sound Pressure Level 330 ~ 3,300Hz, 91dB / W / M pink noise input.
 • Frequency Response 100 ~ 10,000Hz (-20dB from peak of SPL)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-677W
ราคา : 700 บาท
 • Input Rated 6W
 • Input Impedance 1.7k ? (6W) / 3.3k ? (3W) / 6.7k ? (1.5W) / 13k ? (0.8W)
 • Sound Pressure Level 330 ~ 3,300Hz, 91dB / W / M pink noise input.
 • Frequency Response 100 ~ 10,000Hz (-20dB from peak of SPL)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS678B
ราคา : 1,000 บาท
 • Rated Input 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance 100 V line: 1.7 k ohm (6 W), 3.3 k ohm (3 W), 6.7 k ohm (1.5 W), 13 k ohm (0.8 W)
 • 70 V line: 1.7 k ohm (3 W), 3.3 k ohm (1.5 W), 6.7 k ohm (0.8 W), 13 k ohm (0.4 W)
 • Sensitivity 94 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-678
ราคา : 1,010 บาท
 • Rated Input : 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 6.7 k? (1.5 W), 13 k? (0.8 W) 70 V line: 1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 6.7 k? (0.8 W), 13 k? (0.4 W)
 • Sensitivity : 94 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise)
 • Frequency Response : 150 Hz - 20 kHz (peak -20 dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-677WT
ราคา : 1,200 บาท
 • Input Rated 6W
 • Input Impedance 1.7k ? (6W) / 3.3k ? (3W) / 6.7k ? (1.5W) / 13k ? (0.8W)
 • Sound Pressure Level 330 ~ 3,300Hz, 91dB / W / M pink noise input.
 • Frequency Response 100 ~ 10,000Hz (-20dB from peak of SPL)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-634
ราคา : 1,270 บาท
 • กล่องลำโพงสี off-white ทำด้วยวัสดุ HIPS serin ซึ่งทนต่อการขีดข่วน
 • Speaker Component: 5" (12cm) Cone-type
 • Impedance: 100V LINE: 1.7 k? (6W), 3.3 k? (3W),
 • Sensitivity: (1w 1m) 90dB
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-677BT
ราคา : 1,500 บาท
 • Input Rated 6W
 • Input Impedance 1.7k ? (6W) / 3.3k ? (3W) / 6.7k ? (1.5W) / 13k ? (0.8W)
 • Sound Pressure Level 330 ~ 3,300Hz, 91dB / W / M pink noise input.
 • Frequency Response 100 ~ 10,000Hz (-20dB from peak of SPL)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-634T
ราคา : 1,500 บาท
 • กล่องลำโพงสี off-white ทำด้วยวัสดุ HIPS serin ซึ่งทนต่อการขีดข่วน
 • กำลังขยาย 60 W
 • Speaker Component: 5" (12cm) Cone-type
 • Impedance: 100V LINE: 1.7 k? (6W), 3.3 k? (3W),
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-206B
ราคา : 1,500 บาท
 • Enclosure# Sealed type
 • Rated Input# 20W
 • Rated Impedance# 100V line: 500 ? (20W). 1 k? (10W). 2 k? (5W). 4 k? (2.5W) 70V line: 500 ? (10W). 1 k? (5W). 2 k? (2.5W). 4 k? (1.3W)
 • Sensitivity# 90dB (1W.1m)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-206W-AS
ราคา : 1,500 บาท
 • Enclosure# Sealed type
 • Rated Input# 20W
 • Rated Impedance# 100V line: 500 ? (20W). 1 k? (10W). 2 k? (5W). 4 k? (2.5W) 70V line: 500 ? (10W). 1 k? (5W). 2 k? (2.5W). 4 k? (1.3W)
 • Sensitivity# 90dB (1W.1m)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-1034
ราคา : 1,700 บาท
 • กล่องลำโพงผลิตจากจากวัสดุ HIPS RESIN ซึ่งทนต่อรอยขีดข่วน
 • สี off-white
 • BS-1034 & BS-1034S
 • Speaker components: 5" (12cm) cone-type + Balanced dome tweeter.
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ206BWPAS
ราคา : 1,750 บาท
 • COLOR:BLACK
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 20W
 • Rated Impedance 100V line: 500 OHM (20W), 1k OHM (10W), 2k OHM (5W), 4k OHM (2.5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ206WWPAS
ราคา : 1,750 บาท
 • COLOR : WHITE
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 20W
 • Rated Impedance 100V line: 500 OHM (20W), 1k OHM (10W), 2k OHM (5W), 4k OHM (2.5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-1034S
ราคา : 2,080 บาท
 • กล่องลำโพงผลิตจากจากวัสดุ HIPS RESIN ซึ่งทนต่อรอยขีดข่วน
 • สีน้ำเงิน
 • กำลังขยาย 10W
 • Speaker components: 5" (12cm) cone-type + Balanced dome tweeter.
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-680F 6W
ราคา : 2,120 บาท
 • Rated Input: 6W (100V line), 3W (70V line)
 • Rated Impedance: 100V line: 1.7k? (6W), 3.3k?(3W), 6.7k? (1.5W),13k?(0.8W) 70V line: 1.7k?(3W), 3.3k? (1.5W), 6.7k? (0.8W), 13k?(0.4W)
 • Sensitivity: 1W, 1m): 94dB (500 ? 5,000Hz, pink noise)
 • Frequency Response: 150 ? 20,000Hz (peak ?20dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-1030B
ราคา : 2,130 บาท
 • รูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ (ไม่ควรติดที่โดนน้ำ)
 • สามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
 • ที่แขวนรูปตัว U เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker BS-1030W
ราคา : 2,130 บาท
 • รูปทรงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง
 • สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ (ไม่ควรติดที่โดนน้ำ)
 • สามารถตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
 • ที่แขวนรูปตัว U เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-406B-AS
ราคา : 2,400 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 4 ดอกต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 40W
 • Rated Impedance 100V line: 250 ohm (40W). 500 ohm (20W). 1 k ohm (10W). 2 k ohm (5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-406W-AS
ราคา : 2,400 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 4 ดอกต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 40W
 • Rated Impedance 100V line: 250 ohm (40W). 500 ohm (20W). 1 k ohm (10W). 2 k ohm (5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TOA-BS-1110W
ราคา : 2,620 บาท
 • Rated Input 10 W
 • Rated Impedance
 • 100 V line: 1 kΩ (10 W), 2 kΩ (5 W)
 • 70 V line: 500 Ω (10 W), 1 kΩ (5 W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000W
ราคา : 2,700 บาท
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมมุมกระจายเสียง 90 x 90 องศา (Octagon Horn)
 • ในรุ่น low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงและต่ำ และวงจรป้องกันไฟฟ้าเกิน
 • ติดตั้งได้หลายแบบ ทั้งติดผนังกละเพดาน
 • รูปทรงโค้ง-นูน ทันสมัย
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000B
ราคา : 2,750 บาท
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมมุมกระจายเสียง 90 x 90 องศา (Octagon Horn)
 • ในรุ่น low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงและต่ำ และวงจรป้องกันไฟฟ้าเกิน
 • ติดตั้งได้หลายแบบ ทั้งติดผนังกละเพดาน
 • รูปทรงโค้ง-นูน ทันสมัย
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-105
ราคา : 2,890 บาท
 • Rated Input 10 W (Max. 15 W)
 • Rated Impedance 100 V line: 1 k? (10 W), 2 k? (5 W)
 • Sound Pressure Level 90 dB (1 W, 1 m)
 • Frequency Response 150 Hz - 10 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000BT
ราคา : 2,950 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบ Base - reflex ที่มีมุมกระจายกว้่าง
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมที่มีมุมกระจ่ายเสียง 90 x 90 องศา (Octagon Horn)
 • low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงต่ำ และวงจรป้องกันไฟเกิน
 • ลำโพงเสียงทุ้มขนาด 10 cm (4 นิ้ว) ชนิด core และลำโพงเสียงแหลมชนิด balanced dome
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000WT
ราคา : 2,950 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 15 W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuos pink noise: 30 W (low impedance)
 • Continuos program: 90 W (low impedance)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-406BWPAS
ราคา : 3,000 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 4 ดอกต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 40W
 • Rated Impedance 100V line: 250? (40W), 500? (20W), 1k? (10W), 2k? (5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-406WWPAS
ราคา : 3,000 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 4 ดอกต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 40W
 • Rated Impedance 100V line: 250? (40W), 500? (20W), 1k? (10W), 2k? (5W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000BTWP
ราคา : 3,450 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบ Base - reflex ที่มีมุมกระจายกว้่าง
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมที่มีมุมกระจ่ายเสียง 90 x 90 องศา (Octagon Horn)
 • low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงต่ำ และวงจรป้องกันไฟเกิน
 • ลำโพงเสียงทุ้มขนาด 10 cm (4 นิ้ว) ชนิด core และลำโพงเสียงแหลมชนิด balanced dome
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1000WTWP
ราคา : 3,550 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 15 W
 • Rated Impedance 100 V line: 670 ? (15 W), 2 k? (5 W), 3.3 k? (3 W), 10 k? (1 W)
 • 70 V line: 330 ? (15 W), 670 ? (7.5 W), 2 k? (2.5 W), 3.3 k? (1.5 W), 10 k? (0.5 W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-205
ราคา : 4,000 บาท
 • Input# Rated 20W max. 30W (100V)
 • Input Impedance# 500 ohms (20W), 1k ohms (10W).
 • Sound Pressure Level# Input 1W, 1m; 93dB
 • Frequency Response# 150 ~ 10,000Hz
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-606B-AS
ราคา : 4,000 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 6 ตัว ต่อตู้
 • Enclosure# Sealed type
 • Rated Input# 60W
 • Rated Impedance# 100V line: 170 Ohms (60W),330 Ohms (30W),670 Ohms (15W),1.3k Ohms(7.5W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300B
ราคา : 4,000 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 50 W
 • Continuous program: 150 W
 • Rated Impedance 8 ?
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300W
ราคา : 4,000 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 50 W
 • Continuous program: 150 W
 • Rated Impedance 8 ?
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TOA-BS-1120W
ราคา : 4,140 บาท
 • Rated Input 20 W
 • Rated Impedance
 • 100 V line: 500 Ω (20 W), 1 kΩ (10 W)
 • 70 V line: 250 Ω (20 W), 500 Ω (10 W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300BT
ราคา : 4,300 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทิศทาง แบบ Base-reflex
 • มีวงจรกรองสัญญานความถึ่สูงและต่ำ (low impedance) และป้องกันวงจรไฟเกิน
 • สามารถติดตั้งได้ทั้่งยึดผนังและเพดานด้วยอุปกรณ์เสริม เพื่อความสดวกในการใช้งาน
 • รูปทรงโค้ง-นูน ทันสมัย มีสีขาว-สีดำ เลือกตามความเหมาะสม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300WT
ราคา : 4,350 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 30 W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuos pink noise: 50 W (low impedance)
 • Continuos program: 150 W (low impedance)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW194
ราคา : 4,900 บาท
 • ลำโพง 2-way bass-reflex
 • Maximum Input Power 80 W @ 8 ohm
 • Frequency Response 100 Hz–20 kHz
 • Sensitivity 85 dB/2.83 V/1 m
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-606BWPAS
ราคา : 5,000 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 6 ตัวต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 60W
 • Rated Impedance 100V line: 170 ohm (60W), 330? (30W), 670 ohm (15W), 1.3k ohm (7.5W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-606WWPAS
ราคา : 5,000 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 6 ตัวต่อตู้
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 60W
 • Rated Impedance 100V line: 170 ohm (60W), 330? (30W), 670 ohm (15W), 1.3k ohm (7.5W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300BTWP
ราคา : 5,400 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทิศทาง แบบ Base-reflex
 • มีวงจรกรองสัญญานความถึ่สูงและต่ำ (low impedance) และป้องกันวงจรไฟเกิน
 • สามารถติดตั้งได้ทั้่งยึดผนังและเพดานด้วยอุปกรณ์เสริม เพื่อความสดวกในการใช้งาน
 • รูปทรงโค้ง-นูน ทันสมัย มีสีขาว-สีดำ เลือกตามความเหมาะสม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker S15
ราคา : 5,450 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติก
 • มีตะแกรงเหล็กปิดป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีช่องสกรูสำหรับจับยึดขาลำโพง ที่ด้านบน และด้านข้าง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-1300WTWP
ราคา : 5,450 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 30 W
 • Rated Impedance 100 V line: 330 ? (30 W), 1 k? (10 W), 3.3 k? (3 W), 10 k? (1 W)
 • 70 V line: 170 ? (30 W), 330 ? (15 W), 1 k? (5 W), 3.3 k? (1.5 W), 10 k? (0.5 W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TZ-606W-AS
ราคา : 5,550 บาท
 • ลําโพงคอลัมน์ ลำโพง 6 ดอก ต่อตู้
 • Enclosure# Sealed type
 • Rated Input# 60W
 • Rated Impedance# 100V line: 170 Ohms (60W),330 Ohms (30W),670 Ohms (15W),1.3k Ohms(7.5W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000B
ราคา : 6,000 บาท
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมมุมกระจายเสียง 100 x 100 องศา (Octagon Horn)
 • ในรุ่น low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงและต่ำ และวงจรป้องกันไฟฟ้าเกิน
 • ติดตั้งได้หลายแบบ ทั้งติดผนังกละเพดาน
 • รูปทรงโค้ง-นูน ทันสมัย
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000W
ราคา : 6,050 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 60 W
 • Continuous program: 180 W
 • Rated Impedance 8 ?
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW294
ราคา : 6,500 บาท
 • ลำโพง 2-way bass-reflex
 • Maximum Input Power 100 W @ 8 ohm
 • Frequency Response 80 Hz–20 kHz
 • Sensitivity 87 dB/2.83 V/1 m
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000BT
ราคา : 6,600 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบ Base - reflex ที่มีมุมกระจายกว้่าง
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมที่มีมุมกระจ่ายเสียง 100 x 100 องศา (Octagon Horn)
 • low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงต่ำ และวงจรป้องกันไฟเกิน
 • ลำโพงเสียงทุ้มขนาด 20 cm (8 นิ้ว) ชนิด core และลำโพงเสียงแหลมชนิด balanced dome
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000WT
ราคา : 6,700 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 60 W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuos pink noise: 60 W (low impedance)
 • Continuos program: 180 W (low impedance)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW392
ราคา : 6,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 40 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker YST-SW015
ราคา : 7,000 บาท
 • QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) technology
 • Advanced YST (Yamaha Active Servo Technology)
 • BASS (Bass Action Selection System)
 • 16cm (6-1/2?) multi-range driver with magnetic shielding
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000BTWP
ราคา : 7,900 บาท
 • ลำโพงชนิด 2 ทาง แบบ Base - reflex ที่มีมุมกระจายกว้่าง
 • ประกอบด้วยลำโพงเสียงแหลมที่มีมุมกระจ่ายเสียง 100 x 100 องศา (Octagon Horn)
 • low impedance จะมีตัวกรองสัญญานความถี่สูงต่ำ และวงจรป้องกันไฟเกิน
 • ลำโพงเสียงทุ้มขนาด 20 cm (8 นิ้ว) ชนิด core และลำโพงเสียงแหลมชนิด balanced dome
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker F-2000WTWP
ราคา : 8,000 บาท
 • Enclosure Bass-reflex type
 • Rated Input 60 W
 • Rated Impedance 100 V line: 170 ? (60 W), 330 ? (30 W), 670 ? (15 W), 3.3 k? (3 W)
 • 70 V line: 83 ? (60 W), 170 ? (30 W), 330 ? (15 W), 670 ? (7.5 W), 3.3 k? (1.5 W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A10
ราคา : 8,300 บาท
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 250 วัตต์, (Max. Peak) 500 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS5
ราคา : 8,400 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5 inch cone woofer and 1 inch dome tweeter
 • 54Hz - 30kHz frequency response
 • 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS-120BW
ราคา : 8,560 บาท
 • ลำโพงเสียงทุ้ม วูฟเฟอร์ขนาด 30 ซม (40 นิ้ว)
 • ระบบเสียง 2 ทางควบคุมทิศทางการกระจายเสียง ที่แนวนอน 90 องศา 40 องศาในแนวตั้ง
 • ลำโพงเสียงแหลมวางความถึ่ไว้ตรงกลางของ วูฟเฟอร์
 • กำลังขยายเสียงสูงสุด 300 วัตต์ ให้เสียงเต็มครอบคลุมทุกพื้นที่เหมาะสำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องประชุม ห้องจัดเลียง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW592
ราคา : 8,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 50 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP3
ราคา : 9,100 บาท
 • เป็นลำโพงแบบ 2 ทาง Bass Reflex
 • มีภาคขยายเสียงในตัวขนาด 20 วัตต์
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 22 kHz (-10 dB)
 • มีจุดตัดความถี่ 4 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS120B
ราคา : 9,100 บาท
 • Enclosure Sealed type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 100 W
 • Continuous program: 300 W
 • Rated Impedance 8 OHM
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker S55
ราคา : 9,700 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 60 Hz ~ 40 kHz
 • รองรับกำลังขับ (Program) 140 วัตต์, (Max. Peak) 250 วัตต์
 • ค่าความต้านทาน 6 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A12
ราคา : 9,750 บาท
 • ลำโพงขนาด 2 ทางแบบ Bass Reflex 300 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 300 วัตต์, (Max. Peak) 600 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex สำหรับงานบันทึกเสียง
 • ตู้ลำโพงทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ตัวลำโพงเสียงต่ำเป็นสีขาว
 • ส่วนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม แบบ Titanium 3/4 นิ้วและ ตัวขับเสียงต่ำ ขนาด 5 นิ้ว
 • เป็นตู้ลำโพงเวที 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 300 วัตต์, (Max. Peak) 600 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS-150BT
ราคา : 10,500 บาท
 • ลำโพงเสียงทุ้ม วูฟเฟอร์ขนาด 38 ซม (15 นิ้ว)
 • ระบบเสียง 2 ทางควบคุมทิศทางการกระจายเสียง ที่แนวนอน 90 องศา 40 องศาในแนวตั้ง
 • ลำโพงเสียงแหลมวางความถึ่ไว้ตรงกลางของ วูฟเฟอร์
 • กำลังขยายเสียงสูงสุด 300 วัตต์ ให้เสียงเต็มครอบคลุมทุกพื้นที่เหมาะสำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องประชุม ห้องจัดเลียง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS-1200BT
ราคา : 10,700 บาท
 • ลำโพงเสียงทุ้ม วูฟเฟอร์ขนาด 30 ซม (40 นิ้ว)
 • ระบบเสียง 2 ทางควบคุมทิศทางการกระจายเสียง ที่แนวนอน 90 องศา 40 องศาในแนวตั้ง
 • ลำโพงเสียงแหลมวางความถึ่ไว้ตรงกลางของ วูฟเฟอร์
 • กำลังขยายเสียงสูงสุด 300 วัตต์ ให้เสียงเต็มครอบคลุมทุกพื้นที่เหมาะสำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องประชุม ห้องจัดเลียง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS120BT
ราคา : 10,700 บาท
 • Enclosure : Sealed type
 • Rated Power : Continuous pink noise: 100W, Continuous program: 300W
 • Rated Impedance: 8 ohm
 • 100V line: 170 ohm (60W), 330 ohm (30W), 670 ohm (15W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS120WT
ราคา : 10,700 บาท
 • Enclosure : Sealed type
 • Rated Power : Continuous pink noise: 100W, Continuous program: 300W
 • Rated Impedance: 8 ohm
 • 100V line: 170 ohm (60W), 330 ohm (30W), 670 ohm (15W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS-1200WT
ราคา : 10,700 บาท
 • ลำโพงเสียงทุ้ม วูฟเฟอร์ขนาด 30 ซม (40 นิ้ว)
 • ระบบเสียง 2 ทางควบคุมทิศทางการกระจายเสียง ที่แนวนอน 90 องศา 40 องศาในแนวตั้ง
 • ลำโพงเสียงแหลมวางความถึ่ไว้ตรงกลางของ วูฟเฟอร์
 • กำลังขยายเสียงสูงสุด 300 วัตต์ ให้เสียงเต็มครอบคลุมทุกพื้นที่เหมาะสำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องประชุม ห้องจัดเลียง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS7
ราคา : 10,900 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 6.5" cone woofer and 1" dome tweeter
 • 43Hz - 30kHz frequency response
 • 60W LF plus 35W HF bi-amp system for high-performance 95W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS150B
ราคา : 11,000 บาท
 • Enclosure Sealed type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 100 W, Continuous program: 300 W
 • Rated Impedance 8 OHM
 • Sensitivity 98 dB (1 W, 1 m)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS150W
ราคา : 11,000 บาท
 • COLOR : WHITE
 • Enclosure Sealed type
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 100 W, Continuous program: 300 W
 • Rated Impedance 8 OHM
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A15
ราคา : 11,400 บาท
 • ลำโพงขนาด 2 ทางแบบ Bass Reflex 400 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX41-W
ราคา : 12,000 บาท
 • Outstanding Performance, Miniaturized Enclosure
 • 4” Extended-Range Coaxial Transducer
 • 1” Extended Range Soft-Dome Tweeter
 • 100 Hz to 20 kHz Frequency Range
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX41-B
ราคา : 12,000 บาท
 • Outstanding Performance, Miniaturized Enclosure
 • 4” Extended-Range Coaxial Transducer
 • 1” Extended Range Soft-Dome Tweeter
 • 100 Hz to 20 kHz Frequency Range
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS-1500BT
ราคา : 12,900 บาท
 • ลำโพงเสียงทุ้ม วูฟเฟอร์ขนาด 38 ซม (15 นิ้ว)
 • ระบบเสียง 2 ทางควบคุมทิศทางการกระจายเสียง ที่แนวนอน 90 องศา 40 องศาในแนวตั้ง
 • ลำโพงเสียงแหลมวางความถึ่ไว้ตรงกลางของ วูฟเฟอร์
 • กำลังขยายเสียงสูงสุด 300 วัตต์ ให้เสียงเต็มครอบคลุมทุกพื้นที่เหมาะสำหรับทั้งภายในและภายนอกอาคาร ห้องประชุม ห้องจัดเลียง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS8
ราคา : 13,100 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 8" cone woofer and 1" dome tweeter
 • 38Hz - 30kHz frequency response
 • 75W LF plus 45W HF bi-amp system for high-performance 120W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker YST-SW315
ราคา : 13,300 บาท
 • Advanced YST (Yamaha Active Servo Technology)
 • QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) technology
 • High 270 W dynamic power
 • PWM digital drive high amplifier
 • เป็นลำโพงเสียงตํ่า แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 200 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R112
ราคา : 13,700 บาท
 • เป็นตู้ลำโพง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS1500WT
ราคา : 13,800 บาท
 • COLOR : WHITE
 • Enclosure Sealed type
 • Rated Input 60 W (High Impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 100 W (Low Impedance)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW992
ราคา : 13,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 60 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP5
ราคา : 14,900 บาท
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 40 kHz (-10 dB)
 • มีความดังสูงสุด 101 dB (1 m. on axis)
 • มีตัวขับเสียงตํ่า ขนาด 5 นิ้ว 4 โอห์ม
 • มีตัวขับเสียงสูง เป็น Titanium dome ขนาด 1 นิ้ว 6 โอห์ม
 • เป็นตู้ลำโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Bass Reflex
 • รองรับกำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
 • รตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex สำหรับงานบันทึกเสียง
 • ตู้ลำโพงทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ตัวลำโพงเสียงต่ำเป็นสีขาว
 • ส่วนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม แบบ Titanium 1 นิ้วและ ตัวขับเสียงต่ำ ขนาด 8 นิ้ว
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R115
ราคา : 17,400 บาท
 • เป็นตู้โพง แบบ Bass Reflex
 • การตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSR-100
ราคา : 18,900 บาท
 • Type Bass-reflex type, Powered speaker
 • Frequency response 55Hz to 20kHz
 • Nominal coverage @-6dB 90 x 40
 • (Horizotal x Vertical)
 • เป็นตู้ลำโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Bass Reflex
 • รองรับกำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
 • รตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS8S
ราคา : 21,400 บาท
 • 8" bass-reflex powered subwoofer delivers low frequencies down to 22Hz
 • 22Hz - 150Hz frequency response
 • High-power 150W amplifier exclusively designed for low frequencies
 • LOW CUT switch, LOW CUT control (80-120Hz) HIGH CUT control (80-120 Hz)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61
ราคา : 22,000 บาท
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • Coverage:150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81
ราคา : 25,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
 • Dimensions: 19 7/8" H x 11 1/8" W x 12 1/4" D / 50.5 cm H x 28.3 cm W x 31.1 cm D
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr8
ราคา : 25,400 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-SW700
ราคา : 26,100 บาท
 • Specifications
 • Type Advanced YST and QD-Bass technology
 • Driver 25cm(10") cone
 • Magnetic Shielding Yes
 • เป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำ ชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพง ทำจากไม้ และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ส่วนประกอบ ลำโพงเสียงต่ำขนาด 8 นิ้ว
 • จุดตัดความถี่ ที่ปรับได้ตั้งแต่ 80 ? 120 Hz
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr10
ราคา : 28,400 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP7
ราคา : 29,400 บาท
 • มีการตอบสนองความถี่ 40 Hz ~ 40 kHz (-10 dB)
 • มีความดังสูงสุด 101 dB (1 m. on axis)
 • มีตัวขับเสียงตํ่า ขนาด 6.5 นิ้ว 4 โอห์ม
 • มีตัวขับเสียงสูง เป็น Titanium dome ขนาด 1 นิ้ว 6 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr12
ราคา : 29,800 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R215
ราคา : 32,000 บาท
 • เป็นตู้โพง แบบ 2 ทาง Bass Reflex
 • การตอบสนองความถี่ 40 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 1000 วัตต์, (Max. Peak) 2000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 4 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker Soavo-900SW
ราคา : 33,000 บาท
 • Cabinet
 • Heavy-duty construction
 • Birch veneer cabinet with piano-quality open-pore finish
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr15
ราคา : 33,900 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
 • ลำโพง 2 ทางแบบมีภาคขยาย ขนาด 400 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากพลาสติก และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX42
ราคา : 35,000 บาท
 • 2-Way Dual 4" Stair-Step loudspeaker 2x4" LF, 1" HF
 • CFX42: 95dB(1W/1m)
 • Maximum SPL: 122dBpeak
 • Dispersion: 150°Hby60°V
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-8
ราคา : 35,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
 • Dimensions: 23 1/8" H x 15 3/4" W x 14 1/2" D / 58.7 cm H x 40.0 cm W x 36.8 cm D
 • ตู้ลำโพงขนาด 8 นิ้วแบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR mix OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA จำนวน 1 ช่อง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-8
ราคา : 39,000 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CFX121M-8 Non-Powered
 • ตู้ลำโพงขนาด 10 นิ้ว แบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR mix OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA 1 ช่อง
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
 • ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว แบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR mix OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA 1 ช่อง
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-8
ราคา : 49,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CFX151-8 Non-Powered
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX61
ราคา : 49,200 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" Exit HF
 • Non-Powered, 120 W Pgm @ 8 Ohms 114dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • Coverage: 150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
 • ลำโพง 2 ทางแบบมีภาคขยาย ขนาด 800 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากพลาสติก และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker SW10
ราคา : 50,000 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำ ชนิด Bass Reflex
 • ลำโพง ทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 10 นิ้ว
 • จุดตัดความถี่ ที่ปรับได้ตั้งแต่ 40 ? 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61-2
ราคา : 51,800 บาท
 • includes PF1-200 Amp Module
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • ลำโพงขนาด 12 นิ้วแบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR ? mix ? OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA 1 ช่อง
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-9
ราคา : 56,100 บาท
 • TRX81-9 Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60° 120dB Peak
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-12
ราคา : 56,100 บาท
 • TRX81-12 Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60° 120dB Peak
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81-2
ราคา : 56,900 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX61W
ราคา : 57,400 บาท
 • Weather Resistant TRX61; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" Exit HF
 • Non-Powered, 120 W Pgm @ 8 Ohms 114dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • เป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำ 12 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR 2 ช่อง
 • มีปุ่มปรับเร่ง ? ลด สัญญาณได้
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้วแบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR ? mix ? OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA 1 ช่อง
 • ลำโพงขนาด 15 นิ้วแบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR ( Line / Mic ) 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR ? mix ? OUT 1 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด Stereo RCA 1 ช่อง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-9W
ราคา : 67,100 บาท
 • Weather Resistant TRX81/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • TRX81/9W Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60° 120dB Peak
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-12W
ราคา : 67,100 บาท
 • Weather Resistant TRX81/12w; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • TRX81/12W Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60° 120dB Peak
 • ลำโพงขนาด 18 นิ้วแบบมีภาคขยายในตัว
 • มีช่องสัญญาณ Line Input ชนิด Balanced Female XLR 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Line Output ชนิด Balanced male XLR 2 ช่อง
 • มีปุ่มปรับเร่ง ? ลด สัญญาณได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-2
ราคา : 71,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-2
ราคา : 71,100 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CF121M-2 Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module 124dB Peak SPL
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX62H
ราคา : 73,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 6.5" LF, 1x 1" Exit HF
 • Non-Powered, 400 W Pgm @ 8 Ohms 119dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
 • Coverage: 150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-9
ราคา : 78,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-9 Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60°
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-12
ราคา : 78,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-12 Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-2
ราคา : 80,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-2 Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX62HW
ราคา : 83,200 บาท
 • Weather Resistant TRX61; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 6.5" LF, 1x 1" Exit HF
 • Non-Powered, 400 W Pgm @ 8 Ohms 119dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61-2R
ราคา : 88,500 บาท
 • Self-Powered with RHAON
 • includes PF1-200R Amp Module
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-8
ราคา : 90,000 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CFX101LA-8 Non-Powered
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IS1118
ราคา : 90,800 บาท
 • IS1118 ลำโพงขับเสียงตํ่า
 • มีการตอบสนองความถี่ 33 Hz~3 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 1400 W (AES)
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-12
ราคา : 93,300 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121T-6W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-5
ราคา : 95,300 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-9W
ราคา : 96,500 บาท
 • Weather Resistant TRX82-9W; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-9W Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-12W
ราคา : 96,500 บาท
 • Weather Resistant TRX82-12W; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-12W Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81-2R
ราคา : 97,300 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-9
ราคา : 99,300 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121/9 Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40°
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-5
ราคา : 104,200 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-6
ราคา : 106,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/6 Non-Powered
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-9
ราคา : 106,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/9 Non-Powered
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-2R
ราคา : 107,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-2R
ราคา : 107,800 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CF121M-2R Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module 124dB Peak SPL
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-6
ราคา : 115,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 60° x 40° rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-9
ราคา : 115,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 90° x 40° rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-9W
ราคา : 116,200 บาท
 • TRX121T-9W Weather Resistant TRX121T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121T-9W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-12W
ราคา : 116,200 บาท
 • TRX121-12W Weather Resistant TRX121/12; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121-12W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-2R
ราคา : 116,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-2R Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module 126dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-4
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/4 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 40° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 40° x 40° Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-6
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 60° x 40° Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-9
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 90° x 40° Complex Conic horn
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2115-64
ราคา : 127,300 บาท
 • IF2115/64 ตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1200 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1400 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 220 W (AES)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-9W
ราคา : 129,100 บาท
 • Weather Resistant TRX121T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/9 Non-Powered
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-6W
ราคา : 129,100 บาท
 • Weather Resistant TRX121T/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/6 Non-Powered
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-5R
ราคา : 132,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • CF121-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-5R
ราคา : 141,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-9W
ราคา : 141,500 บาท
 • Weather Resistant TRX151/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-6W
ราคา : 141,500 บาท
 • Weather Resistant TRX151/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-9W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-6W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-4W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/4; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/4 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 40° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-52R
ราคา : 156,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • CF121-52R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-5
ราคา : 159,600 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CF101LA-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V 126dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-52R
ราคา : 165,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-52R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-5R
ราคา : 196,400 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CF101LA-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 126dB Peak
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-52R
ราคา : 220,300 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • includes PF2-500R Amp Module
 • CF101LA-5R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V