ราคา เครื่องเสียง YAMAHA

เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2112-AS
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2112/AS ลำโพงแบบ 2 ทาง ขนาด 1200 วัตต์
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1200 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1400 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 220 W (AES)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2115M-64
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2115M/64 ตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 45 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 700 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 700 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 120 W (AES)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2205
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2205 เป็นตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz~19 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 200W, MAX 400W, Noise 100W (EIA)
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2208
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • IF2208 เป็นตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 55 Hz~19 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 400W, MAX 800W, Noise 200W (EIA)
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG 102C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) จำนวน 10 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 4 แบบโมโน เป็นแบบโมโนอินพุท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ XLR สำหรับ Microphone : จำนวน 4 ช่องต่อสัญญาณ พร้อมปุ่มกด HPF
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 2 มีปุ่มปรับ CHANNEL COMPRESSOR พร้อมทั้ง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124C-R
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG82CX
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124CX-R
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว สามารถเลือกโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 16 แบบ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 4 AUX SEND
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C-USB
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories RH5MA
ราคา : 3,200 บาท
 • Length 8' oxygen-free copper cord
 • Weight 5.8 oz. without cord
 • Amplifiers and Speakers
 • Frequency Range 20 Hz - 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG06
ราคา : 4,900 บาท
 • YAMAHA MIXER MG06
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW194
ราคา : 4,900 บาท
 • ลำโพง 2-way bass-reflex
 • Maximum Input Power 80 W @ 8 ohm
 • Frequency Response 100 Hz–20 kHz
 • Sensitivity 85 dB/2.83 V/1 m
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories LA1L
ราคา : 5,000 บาท
 • Yamaha Ultra-Bright 18 Gooseneck Fourplex LED Console Light, 4-Pin XLR Connector.
 • Shipping Specifications:
 • Weight: 1.40 Pounds
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker S15
ราคา : 5,450 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติก
 • มีตะแกรงเหล็กปิดป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีช่องสกรูสำหรับจับยึดขาลำโพง ที่ด้านบน และด้านข้าง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg06x
ราคา : 5,900 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG06X มี Digital Effect
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories PSL1010
ราคา : 6,500 บาท
 • สาย เคเบิ้ล PSL1010 สำหรับ Mixing Console รุ่น IM8 Series เท่านั้น
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW294
ราคา : 6,500 บาท
 • ลำโพง 2-way bass-reflex
 • Maximum Input Power 100 W @ 8 ohm
 • Frequency Response 80 Hz–20 kHz
 • Sensitivity 87 dB/2.83 V/1 m
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW392
ราคา : 6,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 40 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker YST-SW015
ราคา : 7,000 บาท
 • QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) technology
 • Advanced YST (Yamaha Active Servo Technology)
 • BASS (Bass Action Selection System)
 • 16cm (6-1/2?) multi-range driver with magnetic shielding
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10
ราคา : 7,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A10
ราคา : 8,300 บาท
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 250 วัตต์, (Max. Peak) 500 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS5
ราคา : 8,400 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 5 inch cone woofer and 1 inch dome tweeter
 • 54Hz - 30kHz frequency response
 • 45W LF plus 25W HF bi-amp system for high-performance 70W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW592
ราคา : 8,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 50 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP3
ราคา : 9,100 บาท
 • เป็นลำโพงแบบ 2 ทาง Bass Reflex
 • มีภาคขยายเสียงในตัวขนาด 20 วัตต์
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 22 kHz (-10 dB)
 • มีจุดตัดความถี่ 4 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง Desktop Audio TSX-70
ราคา : 9,500 บาท
 • สำหรับ iPod และ iPhone
 • โหมดปลุกและตั้งเวลา
 • ตัวเลือกการปลุกหลาย
 • จอแสดงผล LED ที่หรูหรา
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker S55
ราคา : 9,700 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 60 Hz ~ 40 kHz
 • รองรับกำลังขับ (Program) 140 วัตต์, (Max. Peak) 250 วัตต์
 • ค่าความต้านทาน 6 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A12
ราคา : 9,750 บาท
 • ลำโพงขนาด 2 ทางแบบ Bass Reflex 300 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 300 วัตต์, (Max. Peak) 600 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex สำหรับงานบันทึกเสียง
 • ตู้ลำโพงทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ตัวลำโพงเสียงต่ำเป็นสีขาว
 • ส่วนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม แบบ Titanium 3/4 นิ้วและ ตัวขับเสียงต่ำ ขนาด 5 นิ้ว
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10xu
ราคา : 10,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10XU
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
 • เป็นตู้ลำโพงเวที 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 300 วัตต์, (Max. Peak) 600 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS7
ราคา : 10,900 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 6.5" cone woofer and 1" dome tweeter
 • 43Hz - 30kHz frequency response
 • 60W LF plus 35W HF bi-amp system for high-performance 95W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker A15
ราคา : 11,400 บาท
 • ลำโพงขนาด 2 ทางแบบ Bass Reflex 400 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพง 2-ทาง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 65 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V371
ราคา : 12,300 บาท
 • Audio Features
 • 5-channel powerful surround sound (100W per Channel)
 • HD Audio format decoding: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus and DTS-HD High Resolution Audio
 • 192 kHz/24-bit Burr Brown DACs for all channels
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V365
ราคา : 12,400 บาท
 • Advanced Features
 • Four SCENE buttons offering easy operation (with 13 preset SCENE template)
 • iPod compatibility via optional YDS-11 Universal Dock
 • Bluetooth (A2DP) compatibility with optional Yamaha Bluetooth? Wireless Audio Receiver YBA-10
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS8
ราคา : 13,100 บาท
 • 2-way bass-reflex bi-amplified nearfield studio monitor with 8" cone woofer and 1" dome tweeter
 • 38Hz - 30kHz frequency response
 • 75W LF plus 45W HF bi-amp system for high-performance 120W power amplification
 • ROOM CONTROL and HIGH TRIM response controls
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker YST-SW315
ราคา : 13,300 บาท
 • Advanced YST (Yamaha Active Servo Technology)
 • QD-Bass (Quatre Dispersion Bass) technology
 • High 270 W dynamic power
 • PWM digital drive high amplifier
 • เป็นลำโพงเสียงตํ่า แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 200 kHz (-10dB)
 • กำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg12
ราคา : 13,600 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R112
ราคา : 13,700 บาท
 • เป็นตู้ลำโพง แบบ Bass Reflex
 • มีการตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-AW992
ราคา : 13,900 บาท
 • ลำโพง 2 ทาง 60 วัตต์
 • คุณลักษณะทั่วไป
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด 2 ทางแบบ acoustic suspension
 • ตัวตู้ทำจากพลาสติกแบบ HIPS มาพร้อมขาติดผนัง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP5
ราคา : 14,900 บาท
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 40 kHz (-10 dB)
 • มีความดังสูงสุด 101 dB (1 m. on axis)
 • มีตัวขับเสียงตํ่า ขนาด 5 นิ้ว 4 โอห์ม
 • มีตัวขับเสียงสูง เป็น Titanium dome ขนาด 1 นิ้ว 6 โอห์ม
 • เป็นตู้ลำโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Bass Reflex
 • รองรับกำลังขับ (Program) 400 วัตต์, (Max. Peak) 800 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
 • รตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • Output Power 100 W x 2
 • Mic Inputs 2 (front)/ 2 (rear)
 • Audio Input Terminals 3
 • Video Input Terminals 2
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer YAMAHA-MG12XU
ราคา : 16,150 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex สำหรับงานบันทึกเสียง
 • ตู้ลำโพงทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ตัวลำโพงเสียงต่ำเป็นสีขาว
 • ส่วนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม แบบ Titanium 1 นิ้วและ ตัวขับเสียงต่ำ ขนาด 8 นิ้ว
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V471
ราคา : 17,000 บาท
 • Audio Features
 • 5-channel powerful surround sound (105W per channel)
 • HD Audio format decoding: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus and DTS-HD High Resolution Audio
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212S
ราคา : 17,200 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 โอห์ม และ 130 W + 130 W ที่ 8 โอห์ม @ 0.5% THD at 1 kHz
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 1 ถึง 4 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Balanced Phone Jack x 1
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 5/6, 7/8 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Un-Balanced Phone Jack x 2
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V467
ราคา : 17,300 บาท
 • Advanced Features
 • SCENE buttons (BD/DVD, TV, CD and Radio) - quick and simple to use
 • HDMI (V.1.4a with 3D* and Audio Return Channel)
 • YPAO sound optimization for automatic speaker setup
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R115
ราคา : 17,400 บาท
 • เป็นตู้โพง แบบ Bass Reflex
 • การตอบสนองความถี่ 50 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 8 โอห์ม
 • ประเภท 2 - way สะท้อนเสียงเบส
 • วูฟเฟอร์ กรวย 20 ซม.
 • ทวีตเตอร์ กรวย 7.7cm
 • การตอบสนองความถี่ 60 kHz - 20 เฮิร์ตซ์
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V465
ราคา : 17,900 บาท
 • Advanced Features
 • New SCENE buttons (BD/DVD, TV, CD and Radio) - quick and simple to use
 • YPAO sound optimization for automatic speaker setup
 • iPod compatibility via optional YDS-11 Universal Dock
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSR-100
ราคา : 18,900 บาท
 • Type Bass-reflex type, Powered speaker
 • Frequency response 55Hz to 20kHz
 • Nominal coverage @-6dB 90 x 40
 • (Horizotal x Vertical)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P2500S
ราคา : 19,100 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 250 W + 250 W ที่ความตา้ นทาน 8 โอห์ม, 310 W + 310 W ที่ความตา้ นทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 620 W ที่ความตา้ นทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 100 dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG16
ราคา : 19,150 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer REV100
ราคา : 20,000 บาท
 • เครื่องปรับแต่งเสียงระบบดิจิตอล สเตริโอ
 • มีรูปแบบการปรับแต่งเสียง Stereo Reverb, Reverb, Gate Reverb, Delay, Delay + Reverb, Reverb ?
 • Flanger, Chorus + Reverb, Symphonic + Reverb
 • มีจอแสดงผลแบบ LED ตัวเลข 7 ส่วน จำนวน 2 หลัก
เครื่องเสียง Digital Home Theater YHT-294
ราคา : 20,200 บาท
 • High Sound Quality
 • 5.1-channel total 600W powerful sound (100W x 5 + 100W subwoofer)
 • 192 kHz/24-bit Burr-Brown DACs for all channels
 • Natural tonal sound speakers: Compact design for flexible placement
 • สำหรับ iPod และ iPhone
 • โหมดปลุกและตั้งเวลา
 • ตัวเลือกการปลุกหลาย
 • จอแสดงผล LED ที่หรูหรา
 • เป็นตู้ลำโพงมอนิเตอร์เวที แบบ Bass Reflex
 • รองรับกำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
 • รตอบสนองความถี่ 55 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker HS8S
ราคา : 21,400 บาท
 • 8" bass-reflex powered subwoofer delivers low frequencies down to 22Hz
 • 22Hz - 150Hz frequency response
 • High-power 150W amplifier exclusively designed for low frequencies
 • LOW CUT switch, LOW CUT control (80-120Hz) HIGH CUT control (80-120 Hz)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg16XU
ราคา : 21,500 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG16
 • 16-Channel Mixing Console
 • Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo)
 • 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX312SC
ราคา : 22,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 300 W + 300 W ที่ 4 ohms
 • และ 190 W + 190 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
 • Output Power 125 W x 2
 • Mic Inputs 3 (front); 2 (rear)
 • Audio Input Terminals 4
 • Video Input Terminals 3
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P3500S
ราคา : 23,900 บาท
 • เครื่องขยายสญั ญาณเสียงแบบสเตอริโอขนาด 350 วัตต์
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 350 W + 350 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 450 W + 450 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 900 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • ประเภท 2 - way สะท้อนเสียงเบส
 • วูฟเฟอร์ กรวย 25 ซม.
 • ทวีตเตอร์ กรวย 7.7cm
 • การตอบสนองความถี่ 55 kHz - 20 เฮิร์ตซ์
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr8
ราคา : 25,400 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V665
ราคา : 25,800 บาท
 • Advanced Features
 • New SCENE buttons (BD/DVD, TV, CD and Radio) - quick and simple to use
 • YPAO sound optimization for automatic speaker setup
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212SC
ราคา : 26,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่อง
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 ohms
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม
 • มีสวิทซ์เปิดระบบปรับสัญญาณเสียงสำหรับลำโพง (YSpeaker Processing)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker NS-SW700
ราคา : 26,100 บาท
 • Specifications
 • Type Advanced YST and QD-Bass technology
 • Driver 25cm(10") cone
 • Magnetic Shielding Yes
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers STAGEPAS 300
ราคา : 26,500 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ
 • มีภาคขยายแบบ CLASS-D ในตัวขนาด 150 W + 150 W ที่ 6 ohms (Speaker L/R)
 • สามารถเก็บอุปกรณ์ และตัวเครื่องเอาไว้ในด้านหลังตู้ลำโพง
 • มีปุ่มกดเลือกรูปแบบการทำงาน SPEECH / MUSIC
เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V671
ราคา : 26,500 บาท
 • Features
 • Front Panel USB Digital connection with iPod and iPhone Audio Control
 • Network Capability
 • iPhone AV Controller App
เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer R118W
ราคา : 26,700 บาท
 • เป็นลำโพงเสียงตํ่า แบบ Bass Reflex
 • รองรับกำลังขับ (Program) 500 วัตต์, (Max. Peak) 1000 วัตต์
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
 • มีการตอบสนองความถี่ 35 Hz ? 3 kHz (-10dB)
 • เป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำ ชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพง ทำจากไม้ และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ส่วนประกอบ ลำโพงเสียงต่ำขนาด 8 นิ้ว
 • จุดตัดความถี่ ที่ปรับได้ตั้งแต่ 80 ? 120 Hz
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp12x
ราคา : 28,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 12X
 • 6 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 12 Line Inputs (4 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr10
ราคา : 28,400 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P5000S
ราคา : 28,700 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 500 W + 500 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 700 W + 700 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 1400 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 103 dB
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX512SC
ราคา : 29,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms
 • และ 350 W + 350 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker MSP7
ราคา : 29,400 บาท
 • มีการตอบสนองความถี่ 40 Hz ~ 40 kHz (-10 dB)
 • มีความดังสูงสุด 101 dB (1 m. on axis)
 • มีตัวขับเสียงตํ่า ขนาด 6.5 นิ้ว 4 โอห์ม
 • มีตัวขับเสียงสูง เป็น Titanium dome ขนาด 1 นิ้ว 6 โอห์ม
เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer Q2031B
ราคา : 29,440 บาท
 • เครื่องปรับ แต่งเสียง 31-ช่วงความถี่ แบบสเตริโอ
 • มีการควบคุมความถี่ศูนย์กลาง 31 ช่วงความถี่ 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80,100, 125, 160, 200, 250, 315,
 • 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k, 20kHz
 • มีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติเป็นเวลา 3-5 วินาที ภายหลังจากเปิดเครื่อง
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V765
ราคา : 29,800 บาท
 • Advanced Features
 • New SCENE buttons (BD/DVD, TV, CD and Radio) - quick and simple to use
 • YPAO sound optimization for automatic speaker setup
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr12
ราคา : 29,800 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer yamaha-dxs12
ราคา : 29,800 บาท
 • Power Amplifiers : 950W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:950W
 • Continuous: 600W
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V771
ราคา : 30,300 บาท
 • Audio Features
 • 7-channel powerful surround sound
 • 665W = 95W x 7 (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven)
 • 1,120W = 160W x 7 (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker R215
ราคา : 32,000 บาท
 • เป็นตู้โพง แบบ 2 ทาง Bass Reflex
 • การตอบสนองความถี่ 40 Hz ~ 20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ (Program) 1000 วัตต์, (Max. Peak) 2000 วัตต์
 • มีความต้านทาน 4 โอห์ม
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker Soavo-900SW
ราคา : 33,000 บาท
 • Cabinet
 • Heavy-duty construction
 • Birch veneer cabinet with piano-quality open-pore finish
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker yamaha-dxr15
ราคา : 33,900 บาท
 • Power Amplifiers : 1100W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W)
 • Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W)
เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer yamaha-dxs15
ราคา : 33,900 บาท
 • Power Amplifiers : 950W Class-D
 • Output power @ 8 โอห์ม
 • Dynamic:950W
 • Continuous: 600W
 • ลำโพง 2 ทางแบบมีภาคขยาย ขนาด 400 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากพลาสติก และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp P7000S
ราคา : 34,300 บาท
 • เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงที่มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • มีกำลังขับ 700 W + 700 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม, 950 W + 950 W ที่ความต้านทาน 4 โอห์ม
 • และมีกำลังขับแบบโมโน 1900 W ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม (20 Hz ~ 20 kHz)
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน 104 dB
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5014C
ราคา : 35,500 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 14 ช่องสัญญาณ พร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอล (SPX) ในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกดเปิด-ปิด Effect (ON) และปุ่มปรับ Parameter
 • มีกราฟฟิคอิควอไลเซอร์ในตัว 9 ช่วง (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16kHz) ปรับค่าได้สูงสุด +12 dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp16x
ราคา : 36,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 16X
 • 10 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 16 Line Inputs (8 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers STAGE PASS 400i
ราคา : 36,000 บาท
 • STAGEPAS 400 i
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง 8 ช่องสัญญาณ
 • อินพุท 4 โมโน+ 4 โมโน + 4 สเตอริโอ
 • มีภาคขยายแบบ CLASS-D ในตัวขนาด 200 W + 200 W
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PW8
ราคา : 36,500 บาท
 • เป็นภาคจ่ายไฟภายนอกสำหรับเครื่องมิกเซอร์รุ่น IM8-40,-32,-24
 • สามารถต่อพ่วงภาคจ่ายไฟอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้เป็นระบบสำรองได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมสายต่อเชื่อม PSL1010
 • มีแรงดันขาออก DC. Output Voltage: +15V 3A, -15V 3A, +12V 1.8A, +48V 0.3A พร้อมไฟ LED แสดงการทำงาน
 • สามารถใช้กับไฟฟ้าแรงดันขาเข้า 220 V, 50 Hz
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp XM-4080
ราคา : 40,000 บาท
 • ตอบสนองความถี่ (Frequency Response)ไม่น้อยกว่า 20 Hz ~ 20 kHz (-0.5dB, 0dB, 0dB)
 • ค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิค (THD+N) ตลอดย่านความถี่ (20 Hz ~ 20 kHz, Half Power) 0.1 %
 • ช่องสัญญาณ ที่ 1 kHz (Half Power) เท่ากับ 60 dB
 • ค่า Damping Factor (ที่ 8 โอห์ม, 1kHz) 100 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp XM-4180
ราคา : 40,400 บาท
 • แต่ละช่องจะต้องแยกออกจากกันอย่างอิสระ
 • กำลังขับ 180 W. ต่อช่องสัญญาณ จำนวน 4 ช่อง ที่ 8 โอห์ม/ 230 W ที่ 4 โอห์ม
 • กำลังขับแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 460 W. จำนวน 2 ช่อง ที่ 8 โอห์ม
 • กำลังขับแบบ Bridge ไม่น้อยกว่า 300 W. เป็นแบบ line (ที่ 70 V) จำนวน 2 ช่อง ที่ 16 โอห์ม
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V1065
ราคา : 40,500 บาท
 • Advanced Features
 • New SCENE buttons (BD/DVD, TV, CD and Radio) - quick and simple to use
 • YPAO sound optimization for automatic speaker setup
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V1067
ราคา : 42,500 บาท
 • High Sound Quality
 • 7-channel 665W powerful surround sound (95W x 7 RMS)
 • HD Audio format decoding: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio; Dolby
 • Digital Plus and DTS-HD High Resolution Audio
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5016CF
ราคา : 44,900 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า16 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว 500 W +500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีระบบควบคุมเสียงย้อนกลับ (FEEDBACK SUPPRESSOR) โดยควบคุมได้ทั้งแบบ AUTO / MANUAL
 • มีระบบปรับแต่งการตอบสนองเสียงของห้องโดยอัตโนมัติ (Frequency Response Correction : FRC) เพื่อปรับแต่งเสียงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะคุณสมบัติอะคุสติคของแต่ละห้อง
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer DSR118W
ราคา : 48,400 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
 • ลำโพง 2 ทางแบบมีภาคขยาย ขนาด 800 วัตต์
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากพลาสติก และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker SW10
ราคา : 50,000 บาท
 • เป็นตู้ลำโพงเสียงต่ำ ชนิด Bass Reflex
 • ลำโพง ทำจากวัสดุ MDF และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • ลำโพงเสียงต่ำ ขนาด 10 นิ้ว
 • จุดตัดความถี่ ที่ปรับได้ตั้งแต่ 40 ? 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V2067
ราคา : 51,300 บาท
 • High Sound Quality
 • 7-channel powerful surround sound
 • (1,330W=190W x 7 max for Europe; 910W=130W x 7 RMS)
 • HD Audio format decoding: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers STAGEPAS 500
ราคา : 51,500 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง 10 ช่องสัญญาณ
 • มีภาคขยายแบบ CLASS-D ในตัวขนาด 250 W + 250 W
 • สามารถเก็บอุปกรณ์ และตัวเครื่องเอาไว้ในด้านหลังตู้ลำโพง
 • มีปุ่มกดเลือกรูปแบบการทำงาน SPEECH / MUSIC
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V1900
ราคา : 51,800 บาท
 • High Sound Quality
 • 7-channel 910W powerful surround sound (130W x 7)
 • Decoders for HD audio formats: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio (192kHz); Dolby Digital Plus and DTS-HD High Resolution Audio
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp24x
ราคา : 51,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 24X
 • 16 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 24 Line Inputs (16 mono and 4 stereo)
 • 6 AUX Sends + 2 FX Sends
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG24-14FX
ราคา : 51,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 24 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, Stereo Out (L/R), 1 MONO OUT
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีการตอบสนองความถี่ 20 HZ ~ 20 kHz, 0 +1, -3 dB @ +4 dB output into 600 ohms. (ST OUT)
 • เป็นตู้ลำโพงชนิด Bass Reflex
 • ตู้ลำโพงทำจากไม้อย่างดี และมีภาคขยายเสียงในตัว
 • มีตะแกรงเหล็กปิดที่ด้านหน้าเต็มป้องกันด้านหน้าลำโพง
 • มีภาคขยายเป็นแบบ Class D น้ำหนักเบา
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp32x
ราคา : 59,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 32X
 • 24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG32-14FX
ราคา : 59,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 32 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, 1 Stereo Out (L/R), 1 Mono Out
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีช่องต่อ MONO OUT ที่มี LOWPASS FILTER 80~120 Hz , 12 dB/Octave
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SPX2000
ราคา : 60,000 บาท
 • เครื่องปรุงแต่งเสียงดิจิตอลหลายรูปแบบ ระบบสเตริโอ
 • มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณ ขนาด 24 บิท 96 KHz
 • มีหน่วยความจำบันทึกการปรับแต่ง Preset 99, User 99, Classic 25
 • มีจอแสดงผลแบบ LCD 16 ตัวอักษร 2 แถว พร้อมไฟส่องสว่าง 5 สี
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers STAGE PASS 600i
ราคา : 63,000 บาท
 • STAGEPAS 600 i
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง 10 ช่องสัญญาณ
 • อินพุท 4 โมโน+ 6 โมโน + 3 สเตอริโอ
 • มีภาคขยายแบบ CLASS-D ในตัวขนาด 340 W + 340 W
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์รับสัญญาณ/AV Receiver RX-V3067
ราคา : 67,800 บาท
 • High Sound Quality
 • 7-channel powerful surround sound (200W x 7 for Europe, 140W x 7 RMS)
 • HD Audio format decoding: Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio; Dolby Digital Plus
 • and DTS-HD High Resolution Audio
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp IPA8200
ราคา : 80,036 บาท
 • ช่องสัญญาน 8 ช่อง 200 วัตต์ 4 โอห์ม
 • ช่องสัญญาน 4ช่อง 400 W. ที่ความต้านทาน 8 โอห์ม กำลังแบบ Bridge
 • ภาคจ่ายไฟภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 4 ชุดแยกอิสระกัน
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า เป็นแบบ Euro Block Terminal ทุกช่องสัญญาณ
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IS1118
ราคา : 90,800 บาท
 • IS1118 ลำโพงขับเสียงตํ่า
 • มีการตอบสนองความถี่ 33 Hz~3 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับ PGM 1400 W (AES)
 • ความต้านทาน 8 โอห์ม
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T3n
ราคา : 103,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T4n
ราคา : 127,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker IF2115-64
ราคา : 127,300 บาท
 • IF2115/64 ตู้ลำโพงแบบ 2 ทาง
 • มีการตอบสนองความถี่ 50 Hz~20 kHz (-10dB)
 • รองรับกำลังขับแบบ Passive ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1200 W (IEC)
 • รองรับกำลังขับแบบ BI-AMP ลำโพงเสียงตํ่า PGM 1400 W (AES), ลำโพงเสียงแหลม PGM 220 W (AES)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp T5n
ราคา : 166,300 บาท
 • เครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบสเตริโอ มีระบบประหยัดพลังงาน EEEngine
 • รองรับการควบคุมผ่านระบบ Network ด้วยช่องต่อ DATA PORT แบบ RJ45 จำนวน 2 ช่อง พรอ้มสวิทซ์เลือก AMP ID
 • มีกำลังขับแบบสเตริโอ 1900 W x 2 ที่ 2 โอห์ม, 1400 W x 2 ที่ 4 โอห์ม, 800 W x 2 ที่ 8 โอห์ม,
 • มีกำลังขับแบบโมโน 3800 W ที่ ความต้าน 4 โอห์ม วัดที่ 1 kHz, THD+N = 1%
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-24-FullSystem
ราคา : 247,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 24 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 24 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-16
ราคา : 290,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 16 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได ้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-32-FullSystem
ราคา : 319,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 32 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 32 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer DM1000VCM
ราคา : 320,000 บาท
 • ระบบดิจิตอล มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR จำนวน 16 ช่องสัญญาณ
 • สามารถขยายช่องสัญญาณเขา้ แบบ Digital ได้สูงสุดอีก 32 ช่องสัญญาณ (INPUT) โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม รวมเป็น
 • 48 ช่องสัญญาณ
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ESAM II เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตัดต่อวีดีโอได้
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-40-FullSystem
ราคา : 364,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 40 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 40 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-32
ราคา : 490,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ที่ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 32 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-32
ราคา : 880,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผู้ใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-48
ราคา : 1,340,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผูใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D
ราคา : 2,983,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใช้ได้ 54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด
 • มีดิจิตอลกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ ขนาด 31 ช่วงความถี่ จำนวน 12 ชุด สามารถแทรกไดทั้้งสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D-RH
ราคา : 3,833,000 บาท
 • มิกเซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มี Remote Head-Amp. ที่สามารถเรียกคืนค่าของ Gain และ Phantom ที่ได้ปรับแต่งเอาไว้ได้ตามแต่ละ Scene
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใชไ้ด้54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด