ราคา SONY projector

โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CX235
ราคา : 1 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :4100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3100:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY vpl-cx-275
ราคา : 1 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :5200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3100:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DX102
ราคา : 16,700 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2300 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DX140
ราคา : 16,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DX122
ราคา : 19,700 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX250
ราคา : 21,500 บาท
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DX127
ราคา : 31,500 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DW122
ราคา : 31,500 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX230
ราคา : 33,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX235
ราคา : 34,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX290
ราคา : 34,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-BW120S
ราคา : 35,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • เลนส์์ชนิดฉายระยะสั้น (short throw)
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3100:1
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DW127
ราคา : 36,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX145
ราคา : 37,400 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :4000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-DX147
ราคา : 37,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX255
ราคา : 44,500 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EW235
ราคา : 44,500 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :2700 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX295
ราคา : 53,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EW255
ราคา : 53,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :3200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EW295
ราคา : 57,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.59 inch
 • ความสว่าง :3800 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด:WXGA (1280 x 800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-EX175
ราคา : 59,400 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :3600 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :4000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CX236
ราคา : 59,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :4100 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3100:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CW256
ราคา : 65,900 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.75 inch
 • ความสว่าง :4500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3700:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280x800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CH370
ราคา : 68,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :5000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500 :1
 • ความละเอียด: Full HD (1920 x 1200 )
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CW255
ราคา : 68,400 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.75 inch
 • ความสว่าง :4500 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3700:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280x800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CH350
ราคา : 69,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :4000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500 :1
 • ความละเอียด: Full HD (1920 x 1200 )
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CH355
ราคา : 75,900 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD
 • ความสว่าง :4000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500 :1
 • ความละเอียด: Full HD (1920 x 1200 )
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CX276
ราคา : 77,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :5200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-CW276
ราคา : 81,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.63 inch
 • ความสว่าง :5200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3100:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280 x 800)
ดูภาพขยาย โปรเจคเตอร์ SONY vpl-cw275
ราคา : 84,000 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.75 inch
 • ความสว่าง :5200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :3000:1
 • ความละเอียด: WXGA (1280x800)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FX30
ราคา : 159,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.79 inch
 • ความสว่าง :4200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FX35
ราคา : 179,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.79 inch
 • ความสว่าง :5000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FH31
ราคา : 199,000 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.79 inch (16:10)
 • ความสว่าง :4300 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WUXGA (1920 x 1200)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FX37
ราคา : 199,000 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.79 inch (4:3)
 • ความสว่าง :6000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WUXGA (1920 x 1200)
โปรเจคเตอร์ SONY VPLFH36
ราคา : 239,000 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.76 inch (16:10)
 • ความสว่าง :5200 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2000:1
 • ความละเอียด: WUXGA (1920 x 1200)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FX500L (With Out Lens)
ราคา : 359,000 บาท
 • เทคโนโลยี : LCD 0.99 inch
 • ความสว่าง :7000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: XGA (1024 x 768)
โปรเจคเตอร์ SONY VPL-FH500L
ราคา : 499,000 บาท
 • เทคโนโลยี : 3 LCD 0.95 inch (16:10)
 • ความสว่าง :7000 ANSI Lumens
 • ความคมชัด :2500:1
 • ความละเอียด: WUXGA (1920 x 1200)