ราคา YAMAHA มิกเซอร์ Mixer

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG 102C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) จำนวน 10 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 4 แบบโมโน เป็นแบบโมโนอินพุท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ XLR สำหรับ Microphone : จำนวน 4 ช่องต่อสัญญาณ พร้อมปุ่มกด HPF
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า (INPUT) ที่ 1 ถึง 2 มีปุ่มปรับ CHANNEL COMPRESSOR พร้อมทั้ง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124C-R
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG82CX
ราคา : 1 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG124CX-R
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอฟเฟ็คในตัวไม่น้อยกว่า 16 โปรแกรม สามารถปรับค่า PARAMETER ได้
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 ถึง 4 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
 • มีช่องต่อสัญญาณออก REC OUT (L/R), MONITOR OUT (L/R), PHONE OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166C-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 3 AUX SEND
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG166CX-USB
ราคา : 1 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
 • มีดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว สามารถเลือกโปรแกรมได้ไม่น้อยกว่า 16 แบบ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 6 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
 • มีช่องต่อสัญญาณออก 4 GROUP OUT, 4 AUX SEND
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG206C-USB
ราคา : 1 บาท
 • คุณลักษณะทั่วไป เครื่องผสมสัญญาณเสียง
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
 • ช่องต่อสัญญาณเข้า ที่ 1 และ 8 มีปุ่มปรับการกดสัญญาณแบบ One-Knob Compressor
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG06
ราคา : 4,900 บาท
 • YAMAHA MIXER MG06
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg06x
ราคา : 5,900 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG06X มี Digital Effect
 • 6-Channel Mixing Console
 • Max. 2 Mic / 6 Line Inputs (2 mono + 2 stereo)
 • 1 Stereo Bus
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10
ราคา : 7,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg10xu
ราคา : 10,200 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG10XU
 • 10-Channel Mixing Console
 • Max. 4 Mic / 10 Line Inputs (4 mono + 3 stereo)
 • 1 Stereo Bus
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg12
ราคา : 13,600 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer YAMAHA-MG12XU
ราคา : 16,150 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG12
 • 12-Channel Mixing Console
 • Max. 6 Mic / 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)
 • 2 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212S
ราคา : 17,200 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 โอห์ม และ 130 W + 130 W ที่ 8 โอห์ม @ 0.5% THD at 1 kHz
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 1 ถึง 4 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Balanced Phone Jack x 1
 • ที่ช่องต่อสัญญาณเข้า 5/6, 7/8 เป็นขั้วต่อแบบ Balanced (XLR) x 1 และแบบ Un-Balanced Phone Jack x 2
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG16
ราคา : 19,150 บาท
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer REV100
ราคา : 20,000 บาท
 • เครื่องปรับแต่งเสียงระบบดิจิตอล สเตริโอ
 • มีรูปแบบการปรับแต่งเสียง Stereo Reverb, Reverb, Gate Reverb, Delay, Delay + Reverb, Reverb ?
 • Flanger, Chorus + Reverb, Symphonic + Reverb
 • มีจอแสดงผลแบบ LED ตัวเลข 7 ส่วน จำนวน 2 หลัก
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer yamaha-mg16XU
ราคา : 21,500 บาท
 • YAMAHA MIXER รุ่น MG16
 • 16-Channel Mixing Console
 • Max. 10 Mic / 16 Line Inputs (8 mono + 4 stereo)
 • 4 GROUP Buses + 1 Stereo Bus
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX312SC
ราคา : 22,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 300 W + 300 W ที่ 4 ohms
 • และ 190 W + 190 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX212SC
ราคา : 26,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเข้า 12 ช่อง
 • มีภาคขยายในตัว 220 W + 220 W ที่ 4 ohms
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม
 • มีสวิทซ์เปิดระบบปรับสัญญาณเสียงสำหรับลำโพง (YSpeaker Processing)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp12x
ราคา : 28,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 12X
 • 6 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 12 Line Inputs (4 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX512SC
ราคา : 29,000 บาท
 • เครื่องผสมสัญญาณเสียงมีช่องต่อสัญญาณเขา้ 12 ช่องพร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms
 • และ 350 W + 350 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีสวิทซ์ STAND-BY เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน โดยปิดเสียงในช่องสัญญาณที่ 1~8 พร้อมไฟแสดงการทำงาน
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอลในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกด (ON) เพื่อเปิด-ปิด Effect
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5014C
ราคา : 35,500 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า 14 ช่องสัญญาณ พร้อมภาคขยายในตัว 500 W + 500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีเอฟเฟ็คแบบดิจิตอล (SPX) ในตัว 16 โปรแกรม พร้อมปุ่มกดเปิด-ปิด Effect (ON) และปุ่มปรับ Parameter
 • มีกราฟฟิคอิควอไลเซอร์ในตัว 9 ช่วง (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16kHz) ปรับค่าได้สูงสุด +12 dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp16x
ราคา : 36,000 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 16X
 • 10 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 16 Line Inputs (8 mono and 4 stereo)
 • Additional 2TR Inputs Provided to Accept the Output from Analog Devices or iPod/iPhone
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PW8
ราคา : 36,500 บาท
 • เป็นภาคจ่ายไฟภายนอกสำหรับเครื่องมิกเซอร์รุ่น IM8-40,-32,-24
 • สามารถต่อพ่วงภาคจ่ายไฟอีกเครื่องหนึ่งเพื่อใช้เป็นระบบสำรองได้ โดยใช้อุปกรณ์เสริมสายต่อเชื่อม PSL1010
 • มีแรงดันขาออก DC. Output Voltage: +15V 3A, -15V 3A, +12V 1.8A, +48V 0.3A พร้อมไฟ LED แสดงการทำงาน
 • สามารถใช้กับไฟฟ้าแรงดันขาเข้า 220 V, 50 Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer EMX5016CF
ราคา : 44,900 บาท
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้า16 ช่องสัญญาณพร้อมภาคขยายในตัว 500 W +500 W ที่ 4 ohms (MAIN, MONITOR)
 • และ 320 W + 320 W ที่ 8 ohms @ 0.5% THD at 1 kHz
 • มีระบบควบคุมเสียงย้อนกลับ (FEEDBACK SUPPRESSOR) โดยควบคุมได้ทั้งแบบ AUTO / MANUAL
 • มีระบบปรับแต่งการตอบสนองเสียงของห้องโดยอัตโนมัติ (Frequency Response Correction : FRC) เพื่อปรับแต่งเสียงให้มีความเหมาะสมกับลักษณะคุณสมบัติอะคุสติคของแต่ละห้อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp24x
ราคา : 51,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 24X
 • 16 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 24 Line Inputs (16 mono and 4 stereo)
 • 6 AUX Sends + 2 FX Sends
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG24-14FX
ราคา : 51,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 24 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, Stereo Out (L/R), 1 MONO OUT
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีการตอบสนองความถี่ 20 HZ ~ 20 kHz, 0 +1, -3 dB @ +4 dB output into 600 ohms. (ST OUT)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ya-mgp32x
ราคา : 59,800 บาท
 • Mixing YAMAHA MGP 32X
 • 24 Mic Inputs with 48V Phantom Power and HPF per Channel
 • 32 Line Inputs (24 mono and 4 stereo)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MG32-14FX
ราคา : 59,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณเขา้ 32 ช่องสัญญาณ, 4 Group Out, 6 Aux, 1 Stereo Out (L/R), 1 Mono Out
 • มี Digital Effect 2 ชุดๆ ละ 16 โปรแกรม พรอ้ มปุ่มปรับ Parameter
 • มีปุ่มกด ON พรอ้ มไฟ LED แสดงการทำงาน สำหรับ เปิด-ปิด ทุกช่องสัญญาณเขา้ (INPUT)
 • มีช่องต่อ MONO OUT ที่มี LOWPASS FILTER 80~120 Hz , 12 dB/Octave
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SPX2000
ราคา : 60,000 บาท
 • เครื่องปรุงแต่งเสียงดิจิตอลหลายรูปแบบ ระบบสเตริโอ
 • มีความถี่ในการสุ่มสัญญาณ ขนาด 24 บิท 96 KHz
 • มีหน่วยความจำบันทึกการปรับแต่ง Preset 99, User 99, Classic 25
 • มีจอแสดงผลแบบ LCD 16 ตัวอักษร 2 แถว พร้อมไฟส่องสว่าง 5 สี
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-24-FullSystem
ราคา : 247,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 24 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 24 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-16
ราคา : 290,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 16 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได ้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-32-FullSystem
ราคา : 319,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 32 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 32 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer DM1000VCM
ราคา : 320,000 บาท
 • ระบบดิจิตอล มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR จำนวน 16 ช่องสัญญาณ
 • สามารถขยายช่องสัญญาณเขา้ แบบ Digital ได้สูงสุดอีก 32 ช่องสัญญาณ (INPUT) โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม รวมเป็น
 • 48 ช่องสัญญาณ
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ESAM II เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตัดต่อวีดีโอได้
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer IM8-40-FullSystem
ราคา : 364,500 บาท
 • แบบคอนโซล ขนาด 40 ช่องสัญญาณเสียง
 • มีช่องสัญญาณเข้า Mono 40 ช่อง, 4 Stereo input
 • มีช่องสัญญาณออก 8 Aux, 8 Group, Stereo Out (L/R) , MONO OUT
 • มีปุ่มปรับแต่งเสียงระบบ One-knob Compressor ในช่องต่อสัญญาณเขา้ แบบโมโน
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer LS9-32
ราคา : 490,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง
 • ที่ช่องสัญญาณเขา้ ทั้ง 32 ช่อง เป็น Head Amp ที่สามารถบันทึก/เรียกใช้การปรับค่า Gain ได้
 • มีระบบแร็คเสมือน (Virtual Rack) สามารถเลือกเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ได้ 8 ชุดโดยสามารถปรับเป็น
 • กราฟฟิกอีควอไลเซอร์ขนาด 31 ความถี่ ในตัว 4 ชุด และดิจิตอลเอ็ฟเฟ็คในตัว 4 ชุด
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-32
ราคา : 880,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 32 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผู้ใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer M7CL-48
ราคา : 1,340,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องบนตัวเครื่อง โดยไม่มีการแบ่งบัน (No Layers)
 • มีจอแสดงภาพสี ระบบสัมผัส (LCD Touch Screen) เพื่อการแสดงผล และสัมผัสควบคุมโดยตรงจากหน้าจอภาพ
 • มีหน่วยความจำสำหรับบันทึกการปรับแต่งในตัวเครื่องได้300 ซีน และสามารถสำเนาเก็บไวใ้ น USB Handy Drive ได้
 • ที่อุปกรณ์ USB Handy Drive สามารถใช้กำหนดรหัสผ่าน แบ่งเป็นระดับ (Level) สำหรับผูใช้งานได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D
ราคา : 2,983,000 บาท
 • มิกซ์เซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใช้ได้ 54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด
 • มีดิจิตอลกราฟฟิคอีควอไลเซอร์ ขนาด 31 ช่วงความถี่ จำนวน 12 ชุด สามารถแทรกไดทั้้งสัญญาณอินพุทและเอาท์พุท
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PM5D-RH
ราคา : 3,833,000 บาท
 • มิกเซอร์ระบบดิจิตอล ขนาด 48 ช่องสัญญาณ
 • มี Remote Head-Amp. ที่สามารถเรียกคืนค่าของ Gain และ Phantom ที่ได้ปรับแต่งเอาไว้ได้ตามแต่ละ Scene
 • มีจอแสดงการทำงานแบบ LCD สี ขนาด 10.2 นิ้ว ความละเอียด 800 จุด x 600 จุด และสามารถปรับมุมมองได้
 • มีเอฟเฟ็คระบบดิจิตอลในตัว สามารถเรียกใชไ้ด้54 รูปแบบ จำนวน 8 ชุด