ราคา RenkusHeinz ลำโพงตู้ Speaker

ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX41-W
ราคา : 12,000 บาท
 • Outstanding Performance, Miniaturized Enclosure
 • 4” Extended-Range Coaxial Transducer
 • 1” Extended Range Soft-Dome Tweeter
 • 100 Hz to 20 kHz Frequency Range
เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX41-B
ราคา : 12,000 บาท
 • Outstanding Performance, Miniaturized Enclosure
 • 4” Extended-Range Coaxial Transducer
 • 1” Extended Range Soft-Dome Tweeter
 • 100 Hz to 20 kHz Frequency Range
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61
ราคา : 22,000 บาท
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • Coverage:150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81
ราคา : 25,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
 • Dimensions: 19 7/8" H x 11 1/8" W x 12 1/4" D / 50.5 cm H x 28.3 cm W x 31.1 cm D
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX42
ราคา : 35,000 บาท
 • 2-Way Dual 4" Stair-Step loudspeaker 2x4" LF, 1" HF
 • CFX42: 95dB(1W/1m)
 • Maximum SPL: 122dBpeak
 • Dispersion: 150°Hby60°V
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-8
ราคา : 35,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
 • Dimensions: 23 1/8" H x 15 3/4" W x 14 1/2" D / 58.7 cm H x 40.0 cm W x 36.8 cm D
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-8
ราคา : 39,000 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CFX121M-8 Non-Powered
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-8
ราคา : 49,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CFX151-8 Non-Powered
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX61
ราคา : 49,200 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" Exit HF
 • Non-Powered, 120 W Pgm @ 8 Ohms 114dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
 • Coverage: 150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61-2
ราคา : 51,800 บาท
 • includes PF1-200 Amp Module
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-9
ราคา : 56,100 บาท
 • TRX81-9 Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60° 120dB Peak
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-12
ราคา : 56,100 บาท
 • TRX81-12 Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60° 120dB Peak
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81-2
ราคา : 56,900 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX61W
ราคา : 57,400 บาท
 • Weather Resistant TRX61; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" Exit HF
 • Non-Powered, 120 W Pgm @ 8 Ohms 114dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 80 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-9W
ราคา : 67,100 บาท
 • Weather Resistant TRX81/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • TRX81/9W Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60° 120dB Peak
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX81-12W
ราคา : 67,100 บาท
 • Weather Resistant TRX81/12w; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • TRX81/12W Non-Powered
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" Exit HF
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60° 120dB Peak
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-2
ราคา : 71,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-2
ราคา : 71,100 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CF121M-2 Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module 124dB Peak SPL
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX62H
ราคา : 73,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 6.5" LF, 1x 1" Exit HF
 • Non-Powered, 400 W Pgm @ 8 Ohms 119dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
 • Coverage: 150° x 60°, rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-9
ราคา : 78,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-9 Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60°
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-12
ราคา : 78,100 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-12 Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-2
ราคา : 80,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-2 Self-Powered, includes PF1-200 Amp Module
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX62HW
ราคา : 83,200 บาท
 • Weather Resistant TRX61; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 6.5" LF, 1x 1" Exit HF
 • Non-Powered, 400 W Pgm @ 8 Ohms 119dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX61-2R
ราคา : 88,500 บาท
 • Self-Powered with RHAON
 • includes PF1-200R Amp Module
 • 120 W Pgm @ 16 Ohms
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 6.5" LF, 1" HF
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-8
ราคา : 90,000 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CFX101LA-8 Non-Powered
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-12
ราคา : 93,300 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121T-6W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-5
ราคา : 95,300 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-9W
ราคา : 96,500 บาท
 • Weather Resistant TRX82-9W; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-9W Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX82-12W
ราคา : 96,500 บาท
 • Weather Resistant TRX82-12W; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 2x 8" LF, 1x 1" Exit HF
 • TRX82-12W Non-Powered
 • 400 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX81-2R
ราคา : 97,300 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 8" LF, 1" HF
 • Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module
 • 200 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-9
ราคา : 99,300 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121/9 Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40°
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-5
ราคา : 104,200 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-6
ราคา : 106,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/6 Non-Powered
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-9
ราคา : 106,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/9 Non-Powered
 • Freq. Resp: 65 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-2R
ราคา : 107,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX121M-2R
ราคา : 107,800 บาท
 • Loudspeaker Monitor
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 127dB Peak SPL
 • CF121M-2R Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module 124dB Peak SPL
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-6
ราคา : 115,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 60° x 40° rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-9
ราคา : 115,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 90° x 40° rotatable Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-9W
ราคา : 116,200 บาท
 • TRX121T-9W Weather Resistant TRX121T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121T-9W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121-12W
ราคา : 116,200 บาท
 • TRX121-12W Weather Resistant TRX121/12; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • TRX121-12W Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 120° x 60°
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-2R
ราคา : 116,800 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-2R Self-Powered with RHAON, includes PF1-200R Amp Module 126dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-4
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/4 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 40° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 40° x 40° Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-6
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 60° x 40° Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-9
ราคา : 123,200 บาท
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
 • Coverage: 90° x 40° Complex Conic horn
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-9W
ราคา : 129,100 บาท
 • Weather Resistant TRX121T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/9 Non-Powered
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX121T-6W
ราคา : 129,100 บาท
 • Weather Resistant TRX121T/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 12" LF, 1" Exit HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 129dB Peak SPL
 • TRX121T/6 Non-Powered
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-5R
ราคา : 132,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • CF121-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-5R
ราคา : 141,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-9W
ราคา : 141,500 บาท
 • Weather Resistant TRX151/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151-6W
ราคา : 141,500 บาท
 • Weather Resistant TRX151/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-9W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/9; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/9 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 90° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-6W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/6; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/6 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 60° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker TRX151T-4W
ราคา : 148,900 บาท
 • Weather Resistant TRX151T/4; Specify TuffTex (black only) or fiberglass (custom colors available)
 • 2-Way, Trapezoidal Full Range Loudspeaker 15" LF, 1" Exit HF
 • TRX151T/4 Non-Powered, 700 W Pgm @ 8 Ohms, 40° x 40° 130dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 50 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX121-52R
ราคา : 156,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 12" LF, 2" HF
 • CF121-52R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 70 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-5
ราคา : 159,600 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CF101LA-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V 126dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CFX151-52R
ราคา : 165,000 บาท
 • 2-Way, Full Range Loudspeaker 15" LF, 2" HF
 • CF151-52R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 130dB Peak SPL
 • 700 W Pgm @ 8 Ohms
 • Freq. Resp: 60 Hz to 18 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-5R
ราคา : 196,400 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • CF101LA-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 126dB Peak
 • Freq. Resp: 60 Hz to 20 kHz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงตู้/Speaker CF-CFX101LA-52R
ราคา : 220,300 บาท
 • 2-Way Full Range Modular Point Source Line Array module 10" LF, 2x 1" HF
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 126dB Peak SPL
 • includes PF2-500R Amp Module
 • CF101LA-5R Self-Powered with RHAON, includes PF2-500R Amp Module - Specify 115V or 230V