ราคา AllenHeath มิกเซอร์ Mixer

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800M
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24, 32, 40 and 48 channel frame sizes
 • 16 mixes globally assigned as mono or stereo with level and pan
 • Built-in mic splitter with ground lift switching
 • All masters include polarity switch, swept HPF and 6dB dim function
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL4800
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24, 32, 40, 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • Multi-functionality for FOH/Monitor mixing and live recording
 • LR and M main mix
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer iLive-T Series
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Distributed system - Separate MixRack and Surface
 • Choice of two MixRacks (32 or 48 mic)
 • Choice of two Surfaces (20 or 28 fader, 4 layers)
 • TCP/IP network and PL-Anet control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML4000
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2, plus up to 2x 24 input sidecars, total
 • 96+2 channels
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereos in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-10
ราคา : 12,200 บาท
 • ZED1002 (เดิม ZED-10)
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 4 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-10FX
ราคา : 14,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 4 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED60-10FX
ราคา : 19,200 บาท
 • 4 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 60mm professional quality faders
 • Responsive 3-band, swept mid EQ with MusiQ
 • Configurable USB stereo audio in/out
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED60-14FX
ราคา : 21,900 บาท
 • 8 mic/line inputs, 2 with Class A FET high impedance
 • 2 stereo inputs
 • 60mm professional quality faders
 • 16 Internal Effects
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED14
ราคา : 23,600 บาท
 • Series เดียวกับ ZED1402
 • 6 mono channels
 • 3 stereo channels with 2-band EQ and inputs for extra sources
 • Neutrik mic XLR
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED18
ราคา : 27,500 บาท
 • 10 mono channels
 • 4 stereo channels with 2-band EQ
 • Neutrik mic XLR
 • Neutrik 1/4 inch jacks
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-12FX
ราคา : 28,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 6 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-16fx
ราคา : 32,500 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 10 ช่อง และ สเตอริโอ 3 ช่อง พร้อม 2-brand EQ
 • มีช่องสัญญาณ Aux 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA122
ราคา : 32,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 8 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-24
ราคา : 35,900 บาท
 • ZED-24 หรือ ZED2402
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-22FX
ราคา : 41,300 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR0804
ราคา : 47,000 บาท
 • GLD-AR0804 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA202
ราคา : 48,000 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA122-CP
ราคา : 54,100 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 10 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องเสียบไมโครโฟน 8 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PA282
ราคา : 58,900 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 24 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Mono output 1 ช่องสัญญาณ
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED2042
ราคา : 65,100 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 16 ช่อง และ สเตอริโอ 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 4 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA202CP
ราคา : 67,000 บาท
 • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องเสียบไมโครโฟน 16 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED2842
ราคา : 78,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 24 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 6 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-416
ราคา : 84,900 บาท
 • ให้เลือกตั้งแต่ 16,24,32,40 Channel
 • ช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Microphone (XLR) / Line 20 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบสเตอริโอ 2 ช่องสัญญาณ
 • มีช่องต่อสัญญาณแบบ INSERT I/O จำนวน 20 ช่อง
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED3642
ราคา : 96,600 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุทโมโน 32 ช่อง และ สเตอริโอ 2 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณ Auxiliary 6 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • ช่องต่อไมโครโฟน มีปุ่มปรับความแรงของสัญญาณ แบบ DuoPre
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR2412
ราคา : 102,000 บาท
 • GLD-AR2412 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ZED-16R
ราคา : 107,700 บาท
 • มีช่องสัญญาณอินพุท 16 ช่อง
 • มีช่องสัญญาณออก แบบ Master L / R
 • มี Faders ชนิด ALPS ขนาดความยาว 100 มม.
 • มี EQ แบบ 3 band
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-424
ราคา : 112,400 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-432
ราคา : 146,400 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2400-440
ราคา : 154,000 บาท
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
 • 6 Auxiliary sends with per-channel pre/post fader switching
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-824
ราคา : 160,900 บาท
 • GL2800-24 8 Bus 24 Input Ch Live Console
 • LR and M mix buses
 • 8 Audio groups with pan and routing to LR and M
 • 10 Auxes including a dedicated stereo send
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-832
ราคา : 199,500 บาท
 • GL2800-32 8 Bus 32 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-840X
ราคา : 230,200 บาท
 • GL2800-40 8 Bus 40 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL2800-848X
ราคา : 264,900 บาท
 • GL2800-48 8 Bus 40 Input Ch Live Console
 • 16, 24, 32, 40 channel frames
 • LR and M main outputs
 • 4 Audio groups with pan control
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-824B
ราคา : 350,200 บาท
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
 • 8 Audio groups with pan and routing to LR and M
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-080
ราคา : 365,900 บาท
 • Compact digital mixer with scalable, remote I/O
 • Systems from 4 to 44 mics
 • Easy to use, quick to access, analogue style interface
 • dSNAKE Cat5 digital snake—up to 120m cable length
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-832B
ราคา : 401,200 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-24B
ราคา : 424,000 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-32B
ราคา : 454,200 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-840B
ราคา : 461,800 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412
ราคา : 467,500 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412-AR0804
ราคา : 515,000 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
 • GLD-AR0804 AUDIO RACK
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer GL3800-848B
ราคา : 515,700 บาท
 • สินค้าผลิตจาก UK
 • 24, 32, 40, and 48 channel frames
 • A,B,C,D mono/stereo channel options
 • LR and M main mixes
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-40B
ราคา : 523,300 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer ML3000-48B
ราคา : 580,400 บาท
 • สินค้าผลิตที่ UK
 • 24+2, 32+2, 40+2, 48+2 channel frames
 • 2 extra dual input stereo channels fitted as standard
 • B option for 4 extra dual stereo in place of mono channels