ราคา มิกเซอร์ Mixer TOA

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer PP-025B
ราคา : 20,900 บาท
  • Power Source# 24 V DC
  • Power Consumption# Under 200 mA
  • Inputs #
  • Input 1-A: -2/-62 dB*, 600 ?, blanced, phone jack