ราคา มิกเซอร์ Mixer NPE

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-802E NPE
ราคา : 3,870 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-802E
ราคา : 4,050 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC XLR / Line , 3 Stereo, OUTPUT Balance XLR
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • INCLUDE POWER SOURCE : External AC Adapter
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-1203E NPE
ราคา : 4,770 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710468
ราคา : 4,850 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT ;
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SM-08
ราคา : 4,900 บาท
 • Mic Input Impedance 2.2k Ohms unbalanced, 4.4K Ohms balanced
 • Line Input Impedanc 50k Ohms unbalanced, 100k Ohms balanced
 • Niose Input fares down, Master Faders up <-90dB
 • E.I.N (Equivalence Input Niose) Source resistance 150 Ohms, Mix Out at +14dB -128dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-1203E NPE
ราคา : 5,040 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC/Line , 3 Stereo
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • POWER REQUIREMENT/CONSUMPTION : AC Adapter 220V
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710469
ราคา : 5,300 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-802E
ราคา : 5,600 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011714150
ราคา : 6,250 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 300W @ 8 OHM
 • 300W @ 70V-100V
 • 2 MIC/Line
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-1203E
ราคา : 6,500 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710472
ราคา : 7,150 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-400NPE
ราคา : 7,200 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710110
ราคา : 7,400 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 90Wrms @ 8 OHM , 150Wrms @ 4 OHM
 • 205Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-400NPE
ราคา : 7,650 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710111
ราคา : 7,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 110Wrms @ 8 OHM , 190Wrms @ 4 OHM
 • 275Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-550NPE
ราคา : 8,325 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710475
ราคา : 8,400 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-550NPE
ราคา : 9,000 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710112
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 130Wrms @ 8 OHM
 • 200Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA360
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 200Wrms @ 8 OHM, 360Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-350
ราคา : 9,450 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 280W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710113
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 140Wrms @ 8 OHM
 • 230Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-400II
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 250Wrms @ 4 OHM , 400Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710478
ราคา : 9,700 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710270
ราคา : 10,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 190W RMS @ 8 OHM,300W RMS @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA460
ราคา : 10,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 260Wrms @ 8 OHM, 460Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-600II
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >500 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 400Wrms @ 4 OHM , 600Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-12D
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line +0,-1dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
 • Equivalent Input Noise [EIN] -126dB
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-800NPE
ราคา : 11,250 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710114
ราคา : 11,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 230Wrms @ 8 OHM
 • 400Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-550
ราคา : 11,700 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 550W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710453
ราคา : 12,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/Line
 • 3 EQ/CH Master 5 EQ
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710115
ราคา : 12,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 290Wrms @ 8 OHM
 • 470Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC-804
ราคา : 12,500 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-800II
ราคา : 12,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >700 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 550Wrms @ 4 OHM , 800Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710271
ราคา : 13,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 310W RMS @ 8 OHM,510W RMS @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-750
ราคา : 13,500 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 650W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710252
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710253
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-1000
ราคา : 14,500 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1000II
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-120D
ราคา : 14,500 บาท
 • Specification
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line : +0,-0.5dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1204-II
ราคา : 16,000 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1500II
ราคา : 18,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-803
ราคา : 19,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1604-II
ราคา : 19,500 บาท
 • 16 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1203
ราคา : 25,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1603
ราคา : 33,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-2403
ราคา : 48,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu