ราคา ชุดประชุม Conference TOA

เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference MB-TS900
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะกับ ts 800 และ ts 900 สำหรับระบบ TOA infrared conference
 • สามารถติดตั้งในตู้ rack มาตรฐานได้
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-200BT
ราคา : 1,050 บาท
 • Nominal Voltage 1.2 V DC
 • Nominal Capacity Min. 2300 mAh
 • Operating Temperature 0 ? to +40 ? (32 ?F to 104 ?F)
 • Operating Humidity 30 % to 85 % RH
 • สายมาตรฐานสำหรับชุดประชุมรุ่น TS-770/771
 • ขนาดความยาว 2 เมตร
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-903
ราคา : 2,500 บาท
 • ไมโครโฟนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการประชุม
 • ระบบสัญญานอินฟาเรด
 • มีสัญญานแสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟน
 • ขนาดความยาว 368 mm สำหรับรุ่น TS-903
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-773
ราคา : 2,660 บาท
 • มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะที่เปิดไมโครโฟน
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 368 mm สำหรับรุ่น TS-773
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 518 mm สำหรับรุ่น TS-774
 • สายมาตรฐานสำหรับชุดประชุมรุ่น TS-770/771
 • ขนาดความยาว 10 เมตร
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-520R
ราคา : 3,150 บาท
 • Infrared Detector
 • Wavelength 870 nm
 • Carrier Frequency Channel A: 3.100 MHz
 • Channel B: 3.350 MHz
 • ไมโครโฟนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการประชุม
 • ระบบสัญญานอินฟาเรด
 • มีสัญญานแสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟน
 • ขนาดความยาว 518 mm สำหรับรุ่น TS-904
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-682 AS
ราคา : 3,700 บาท
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-774
ราคา : 3,800 บาท
 • มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะที่เปิดไมโครโฟน
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 518 mm สำหรับรุ่น TS-774
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-681 AS
ราคา : 3,800 บาท
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference BP-900
ราคา : 4,737 บาท
 • แบตเตอรี่ลิเที่ยมสามารถชาร์จไฟซ้ำได้
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference YW-1022
ราคา : 4,750 บาท
 • ตัวแยกสัญญาน 1 อินพุท ออก 2 เอาท์พุท
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference YW-1024
ราคา : 5,950 บาท
 • ตัวแยกสัญญาน 1 อินพุท ออก 4 เอาท์พุท
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-500R
ราคา : 6,900 บาท
 • Specification
 • Power Source 24 V DC (supplied from the IR-702T)
 • Current Consumption Max. 40 mA
 • Infrared Detector
 • ไมโครโฟนชนิดถอดเก็บได้ พร้อมลำโพง buil-in ในเครื่อง
 • ความยาวก้านไมโครโฟนมี 2 ขนาด ขนาดมาตรฐาน 368mm และ ขนาดพิเศษ 518 mm
 • มีปุ่มกด สำหรับเปิด-ปิด ไมโครโฟนชุดประธาน
 • มีปุ่มกด เพื่อปิดการทำงานของไมโครฟนผู้ร่วมประชุม
 • ไมโครโฟนชนิดถอดเก็บได้ พร้อมลำโพง buil-in ในเครื่อง
 • ความยาวก้านไมโครโฟนมี 2 ขนาด ขนาดมาตรฐาน 368mm และ ขนาดพิเศษ 518 mm
 • มีช่องสัญญาน output
 • ขั่วต่อชนิด 8P quick-lock mini socket
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-680 AS
ราคา : 10,000 บาท
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-775
ราคา : 12,200 บาท
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดประชุมเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกในการประชุม ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถเลือกใช้กับไมโครโฟน รุ่น TS-903 หรือ TS-904
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีปุ่มเลือก Priority เพื่อตัดสัญญานการใช้ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่พูดได้
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • ติดตั้งง่ายและสดวกในการเคลื่อนย้าย
 • ใช้สัญญานอินฟาเรดในการรับและส่ง
 • สามารถติดกับเพดาน ผนัง หรือ ขาตั้งไมโครโฟนได้
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • มีมาตรวัดกำลังแบตเตอรี่
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-901
ราคา : 20,390 บาท
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีปุ่มเลือก Priority เพื่อตัดสัญญานการใช้ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่พูดได้
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • ติดตั้งง่ายและสดวกในการเคลื่อนย้าย
 • ใช้สัญญานอินฟาเรดในการรับและส่ง
 • สามารถติดกับเพดาน ผนัง หรือ ขาตั้งไมโครโฟนได้
 • ควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมจำนวน 70 ชุด แบ่งเป็น 35 ชุดต่อ 1 Line
 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้ประชุมสูงสุด 210 ชุด (โดยการเพิ่มเครื่องจ่าย TS-770อีก2เครื่อง)
 • สามารถควบคุมการทำงานของไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมให้ทำงานร่วมกันได้
 • มีสวิทช์สำหรับควบคุมเวลาปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการพูด (ปิด 20/40 วินาที)
 • ชุดประชุมไร้สายสดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • ควบคุมการทำงานของระบบเมื่อต่อพ่วงกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบยืนยันการติดตั้งสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องรับและเครื่องส่งได้ (ไม่รวม control software)
 • สามารถประกอบเข้ากับตู้ rack มาตรฐานด้วย Mounting Bracket (อุปกรณ์เสริม)
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-900
ราคา : 44,600 บาท
 • ชุดประชุมไร้สายสดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • ควบคุมการทำงานของระบบเมื่อต่อพ่วงกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบยืนยันการติดตั้งสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องรับและเครื่องส่งได้และชุดประชุม รวมถึงระบบการนับคะแนน ซึ่งจะประมวลผลและแสดงผลการลงคะแนน นอกจากนี้ัยังสามารถใช้ได้ถึง 2 ภาษา (Main and sub channels) (ไม่รวม control software)
 • สามารถประกอบเข้ากับตู้ rack มาตรฐานด้วย Mounting Bracket (อุปกรณ์เสริม)
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference BC-900
ราคา : 44,700 บาท
 • สามารถชาร์จ แบตเตอรี่ได้ 8 ก้อน