VERTEX

 • รุ่น A200
 • กางได้สูงสุด 0-2 เมตร
 • รับนำหนักได้ 25 กิโลกรัม
 • ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเครื่องทำงานจะมีเสียงเงียบและไม่สั้นขณะขึ้นลง
 • รุ่น A360
 • กางได้สูงสุด 0-3.5 เมตร
 • รับนำหนักได้ 35 กิโลกรัม
 • ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเครื่องทำงานจะมีเสียงเงียบและไม่สั้นขณะขึ้นลง
 • รุ่น A560
 • กางได้สูงสุด 0-5.0 เมตร
 • รับนำหนักได้ 40 กิโลกรัม
 • ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเครื่องทำงานจะมีเสียงเงียบและไม่สั้นขณะขึ้นลง
อุปกรณ์ติดตั้งโปรเจคเตอร์ VERTEX 150-09-500-002-A700
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • รุ่น A700
 • กางได้สูงสุด 0-7.0 เมตร
 • รับนำหนักได้ 40 กิโลกรัม
 • ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเครื่องทำงานจะมีเสียงเงียบและไม่สั้นขณะขึ้นลง
 • รุ่น C100
 • กางได้สูงสุด 0-1 เมตร
 • รับนำหนักได้ 20 กิโลกรัม
 • ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ขณะเครื่องทำงานจะมีเสียงเงียบและไม่สั้นขณะขึ้นลง
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-1320
ราคา : 11,900 บาท
 • ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels)
 • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว
 • สามารถขยายภาพได้ 22 เท่าแบบ optical และ 15เท่าแบบdigitalx
 • ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-1500
ราคา : 23,900 บาท
 • ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels)
 • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว
 • สามารถขยายภาพได้ 22 เท่าแบบ optical และ 15เท่าแบบdigitalx
 • ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-3180
ราคา : 1 บาท
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-3210
ราคา : 1 บาท
 • ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels)
 • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว
 • สามารถขยายภาพได้ 25 เท่าแบบ optical และ 12เท่าแบบdigitalx
 • ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-4105S
ราคา : 23,500 บาท
 • ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels)
 • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว
 • สามารถขยายภาพได้ 9 เท่าแบบ optical และ 20เท่าแบบdigitalx
 • ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-4135
ราคา : 40,000 บาท
 • สามารถเชื่อมต่อ Wi fi ได้
 • ความละเอียดของภาพ 5,000,000 Pixels
 • Sencer :CMOS
 • Zoom ได้สูงสุด 180 เท่า
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-4790ST
ราคา : 39,900 บาท
 • ความละเอียดของภาพ : 5,000,000 Pixels
 • Sencer :CMOS
 • Picture Memory ได้ 400 ภาพ,มี USB interface
 • ขยายได้สูงสุด : 108 เท่า
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX D-910
ราคา : 1 บาท
 • ความละเอียดของภาพ : 850,000 Pixels
 • Sencer :CCD
 • Picture Memory ได้ - ภาพ,มี USB interface
 • ขยายได้สูงสุด : 242 เท่า
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ VERTEX DS-410
ราคา : 9,900 บาท
 • ความละเอียดสูงถึง 5,000,000 พิกเซล (pixels)
 • อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาด 1/2 นิ้ว
 • สามารถขยายภาพได้ 10 เท่า
 • ขนาดเลนส์ F 1.45-3.98 f =4.3-94.6 มม
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front+Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front+Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Font
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108x144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front+Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม: EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108x144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108x144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108x144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 108x144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Font+Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Font
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Front
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Rear
 • ประเภทจอ : Easy-Fold
 • เส้นทแยงมุม : EF 240 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 368 x 486 นิ้ว (143 x 192 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) :Font+Rear
 • ประเภทจอ : Fixed Frame Screen
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 94x84 นิ้ว (124 x 221 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HI-Definition-Gray
 • ประเภทจอ : Fixed Frame Screen
 • เส้นทแยงมุม : 84 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 41x73 นิ้ว (104 x 185 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HI-Definition-Gray
 • ประเภทจอ : Fixed Frame Screen
 • เส้นทแยงมุม : 92 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 45x80 นิ้ว (144 x 203 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : HI-Definition-Gray
 • ความยาว กางสุด 43-65 cm
 • รับน้ำหนักได้ถึง 6 กิโลกรัม
 • ใช้งานง่ายสามารถประกอบติดตั้งได้ด้วยตนเอง
 • ใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ทุกยี้ห้อ
 • ความยาว กางสุด 46-83 cm
 • รับน้ำหนักได้ถึง 15 กิโลกรัม
 • ใช้งานง่ายสามารถประกอบติดตั้งได้ด้วยตนเอง
 • ใช้ได้กับโปรเจคเตอร์ทุกยี้ห้อ