VERTEX-จอมอเตอร์ไฟฟ้า

 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 16:9 หรือ 16:10
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 240 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 143x192 นิ้ว (368 x 486 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : SUPER MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :250 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 150x200 นิ้ว (381 x 508 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : SUPER MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :100 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 16:9 หรือ 16:10
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x 120 นิ้ว (305 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 1:1
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 135 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 84x108 นิ้ว (213 x 274 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • ขนาดของจอ(Size) : 144x144 นิ้ว (366 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 1:1
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :150 นิ้ว
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 16:9
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 96x120 นิ้ว (224 x 305 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 180 นิ้ว
 • ขนาดของจอ :108 x 144 นิ้ว (274 x 366 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) 16:9 : 102x177 นิ้ว (260 x 450 cm) ไม่รวมขอบดำ
 • ขนาดของจอ(Size) 16:10 : 109x172 นิ้ว (278 x 438 cm) ไม่รวมขอบดำ
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 200 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 120x160 นิ้ว (305 x 406 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 300 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 181x240 นิ้ว (460 x 610 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : SUPER MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม :400 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 247x 326 นิ้ว (460 x 610 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 1:1
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • ขนาดของจอ : 96 x 96 นิ้ว (244 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • Ratio 1:1
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 169 x 266 cm
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้า (Motorized Screen)
 • เส้นทแยงมุม : 150 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 209 x 331 cm
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : MATT WHITE
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้าฉายหลัง
 • เส้นทแยงมุม : 100 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 63x83 นิ้ว (160 x 212 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : ฉายหลัง (Gray)
 • ประเภทจอ : จอมอเตอร์ไฟฟ้าฉายหลัง
 • เส้นทแยงมุม : 120 นิ้ว
 • ขนาดของจอ(Size) : 72x96 นิ้ว (183 x 244 cm)
 • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : ฉายหลัง (Gray)