เครื่องเสียง ECHO COMPRESSOR NPE

เครื่องเสียง ECHO/COMPRESSOR CLG-2PRO
ราคา : 6,000 บาท
  • FREQ : 20Hz - 20KHz
  • Expander/Gate ; OFF to +15dB , Compressor ; -40dB to +20dB
  • Limiter ; 0dB to +20dBu
  • INCLUDE POWER SOURCE : 210VAC - 230VAC ; 20W
เครื่องเสียง ECHO/COMPRESSOR DE-252
ราคา : 3,200 บาท
  • ดิจิตอลเอ็คโค่ DE-252 NPE
  • FREQ : Delay ; 50Hz - 7KHz, Direct ; 20Hz - 20KHz
  • DELAY TIME : 10 - 400 mS.
  • VOLUME CONTROL : 2 MIC , 1 Master , 1 Mixer