เครื่องเสียง Desktop Audio YAMAHA

  • สำหรับ iPod และ iPhone
  • โหมดปลุกและตั้งเวลา
  • ตัวเลือกการปลุกหลาย
  • จอแสดงผล LED ที่หรูหรา
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง Desktop Audio TSX-70
ราคา : 9,500 บาท
  • สำหรับ iPod และ iPhone
  • โหมดปลุกและตั้งเวลา
  • ตัวเลือกการปลุกหลาย
  • จอแสดงผล LED ที่หรูหรา