เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Microphones TRANTEC

เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones trantec-s44h
ราคา : 6,800 บาท
  • RF Frequency: 863-865 MHz (UK), 742-744 MHz (non-Europe)
  • Frequency Response: Handheld 80Hz-16kHz (+/-3dB)
  • Handheld Controls: Frequency select and On/Off switch
  • Indicator: Battery status LED
เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones trantec-s44L
ราคา : 6,800 บาท
  • TECHNICAL SPECIFICATION
  • S4.4R receiver:
  • RF Frequency Range: Standard Channel 70 Spot Frequencies; 863.150, 863.725, 864.150, 864.850MHz (Others in channels 62-64 or 67-69 available on request)