เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Microphones Shure

เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones SLX24E-SM58-R13
ราคา : 23,900 บาท
 • Wireless Receiver
 • Detachable¼ wave antennas
 • Backlit LCD
 • Rack-mount hardware included
เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones SVX24E-PG58-R25
ราคา : 10,500 บาท
 • ไมค์ลอยมือถือแบบ ไมค์เดี่ยว
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX4 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์ 1 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG58
 • Dimensions 32 mm x 168 mm x 104.5 mm
เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones shure-SVX288E-PG58-R25
ราคา : 17,700 บาท
 • SHURE SVX288E-PG58-R25 ชนิดไมค์คู่
 • ตัวรับส่ง 1 x SVX88 : Dual Diversity Receiver
 • ไมค์คู่ 2 x SVX2 : Handheld Transmitter หัวไมค์ PG58
 • แบตเตอรี่ขนาด : 9V x 1