เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย Wireless Microphones ENBAO

เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones SG-922-EB-9T-EB-9H
ราคา : 3,700 บาท
  • Dual Handheld Dynamic Wireless Microphone
  • CARRIER FREQ : UHF = 794MHz ~ 806MHz
  • OSC MODE : Fixed Frequancy
  • SENSITIVITY : -105dB @ SINAD = 12dB
เครื่องเสียง ไมโครโฟนไร้สาย/Wireless Microphones SG-922-EB-9T-EB-9T
ราคา : 3,900 บาท
  • TYPE : Dual Channel Body Pack Condenser Wireless Microphone
  • CARRIER FREQ : UHF = 730MHz ~ 840MHz
  • OSC MODE : Fixed Frequancy
  • SENSITIVITY : -105dB @ SINAD = 12dB