เครื่องเสียง ไมโครโฟน Microphones Audio-Technica

เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones 4033/CS
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Element: Fixed-charge back-plate,permanently polarized condenserPolar Pattern : Cardioid
 • Frequency: Response 30-20,000 Hz
 • Low-frequency: Roll-off 80 Hz, 12 dB/octave
 • Open Circuit : Sensitivity ?32 dB (25.1 mV) ? 2 dB, re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE2500
ราคา : 26,000 บาท
 • ELEMENTS : Condenser, dynamic
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE :20-17,000 Hz (condenser) 30-10,000 Hz (dynamic)
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave (condenser)
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE3000
ราคา : 11,600 บาท
 • Large-diaphragm cardioid condenser instrument mic
 • Excels in high-SPL applications
 • Maximum SPL 148dB (158dB with pad)
 • Frequency response 20Hz-20kHz
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE3300
ราคา : 13,500 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 30-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE4100
ราคา : 8,600 บาท
 • ELEMENT Dynamic
 • POLAR PATTERN Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 90-18,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY ?55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE5100
ราคา : 12,400 บาท
 • ELEMENT Fixed-charge back plate
 • permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 20-20,000 Hz
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE5400
ราคา : 16,800 บาท
 • ELEMENT Externally polarized (DC Bias)
 • condenser
 • POLAR PATTERN Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 20-20,000 Hz
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AE6100
ราคา : 8,600 บาท
 • Element: dynamic
 • Polar pattern: hypercardioid
 • Frequency response: 60Hz-15kHz
 • Open-circuit sensitivity: -55dB (1.7mV) re 1v @ 1Pa
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4040SL
ราคา : 20,900 บาท
 • ELEMENT : Externally-polarized (DC bias) condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE :20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4040SP
ราคา : 17,700 บาท
 • # AT4040 specs:
 • Element: externally-polarized (DC bias) condenser
 • Polar pattern: cardioid
 • Frequency response: 20-20,000Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4047MP
ราคา : 34,800 บาท
 • ELEMENT Externally-polarized (DC bias) condenser
 • POLAR PATTERNS Cardioid,Omnidirectional, Figure-of-eight
 • FREQUENCY RESPONSE 20-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4050ST
ราคา : 57,700 บาท
 • ELEMENT Externally-polarized (DC bias) condenser
 • POLAR PATTERN Cardioid and Figure-of-eight
 • FREQUENCY RESPONSE 20-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4051b
ราคา : 21,300 บาท
 • ELEMENT Externally polarized (DC bias) capacitor
 • POLAR PATTERN Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4053b
ราคา : 21,300 บาท
 • ELEMENT Externally polarized (DC bias) capacitor
 • POLAR PATTERN Hypercardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4080
ราคา : 37,500 บาท
 • ELEMENT Externally-polarized (DC bias) condenser
 • POLAR PATTERNS Cardioid,Omnidirectional, Figure-of-eight
 • FREQUENCY RESPONSE 20-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF 80 Hz, 12 dB/octave
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4081
ราคา : 31,000 บาท
 • ELEMENT Ribbon
 • POLAR PATTERN Figure-of-eight
 • FREQUENCY RESPONSE 30-18,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY -42 dB (7.9 mV), re 1V at 1 Pa
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT2010
ราคา : 4,400 บาท
 • Extended frequency response and superior transient response
 • High SPL-handling and wide dynamic range
 • Multi-stage grille design
 • Corrosion-resistant contacts from gold-plated XLRM-type connector
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT2020
ราคา : 4,400 บาท
 • Element: Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser
 • Polar Pattern: Cardioid
 • Frequency Response: 20-20,000 Hz
 • Open Circuit Sensitivity: 37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT2020 USB
ราคา : 8,900 บาท
 • Element: Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser
 • Polar Pattern: Cardioid
 • Frequency Response: 20-16,000 Hz
 • Weight: 13.2 oz (374 g)
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT2035
ราคา : 5,300 บาท
 • Large diaphragm for smooth, natural sound and low noise
 • High SPL handling and wide dynamic range
 • Element: Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser
 • Polar pattern: Cardioid
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT2050
ราคา : 8,100 บาท
 • ELEMENT Externally : polarized (DC Bias) condenser
 • POLAR PATTERNS : Cardioid, Omnidirectional,Figure-of-Eight
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4021
ราคา : 13,100 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4022
ราคา : 18,200 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4041
ราคา : 11,300 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4047/SV
ราคา : 36,500 บาท
 • ELEMENT : Externally polarized (DC bias)condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4050
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • ELEMENT : Externally polarized (DC bias)condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-18,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4051b-EL
ราคา : 8,900 บาท
 • Element: Externally polarized (DC bias) capacitor
 • Polar Pattern: Cardioid
 • Frequency Response: 20-20,000 Hz
 • Low Frequency Roll-Off: 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4053b-EL
ราคา : 8,900 บาท
 • Element: Externally polarized (DC bias) capacitor
 • Polar Pattern: Hypercardioid
 • Frequency Response: 20-20,000 Hz
 • Low Frequency Roll-Off: 80 Hz, 12 dB/octave
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4060
ราคา : 88,600 บาท
 • ELEMENTS (TWO) : Externally polarized (DC bias) capacitor
 • POLAR PATTERN : Cardioid (Unidirectional)
 • FREQUENCY RESPONSE : 20-20,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY : (1 kHz) ?34 dB (19.9 mV) ? 2 dB, re 1V at 1 Pa*1
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones AT4900b-48
ราคา : 14,200 บาท
 • Transducer Externally Polarized (DC Bias) Capacitor
 • Polar Pattern Variable, Dependent on Capsule
 • Frequency Response 20Hz - 20kHz
 • Dynamic Range (Typical) 129dB
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM510
ราคา : 4,700 บาท
 • Element: Dynamic
 • Polar Pattern: Cardioid
 • Frequency Response: 90-16,000 Hz
 • Open Circuit Sensitivity: -55 Db (1.7 Mv) Re 1V At 1 Pa
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM510a
ราคา : 5,700 บาท
 • Element: Dynamic
 • Polar Pattern: Hypercardioid
 • Frequency Response: 40-16,000 Hz
 • Open Circuit Sensitivity: -55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM250
ราคา : 8,300 บาท
 • ELEMENT Dynamic
 • POLAR PATTERN Hypercardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 40-15,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY ?54 dB (1.9 mV) re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM250DE
ราคา : 13,200 บาท
 • ELEMENTS : Condenser, dynamic
 • POLAR PATTERN : Cardioid (condenser) Hypercardioid (dynamic)
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-20,000 Hz (condenser) 40-15,000 Hz (dynamic)
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave (condenser)
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM350
ราคา : 11,400 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM410
ราคา : 3,500 บาท
 • ELEMENT : Dynamic
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 90-16,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY : ?55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM450
ราคา : 8,500 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 18 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM610
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • ELEMENT : Dynamic
 • POLAR PATTERN : Hypercardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-16,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY :?55 dB (1.7 mV) re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM650
ราคา : 4,400 บาท
 • ELEMENT : Dynamic
 • POLAR PATTERN : Hypercardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 80-17,000 Hz
 • OPEN CIRCUIT SENSITIVITY : ?56 dB (1.5 mV) re 1V at 1 Pa*
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM710
ราคา : 6,500 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-20,000 Hz
 • LOW FREQUENCY ROLL-OFF : 80 Hz, 12 dB/octave
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM73A
ราคา : 9,000 บาท
 • ELEMENT : Fixed-charge back plate
 • permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN : Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE : 40-15,000 Hz
เครื่องเสียง ไมโครโฟน/Microphones ATM75
ราคา : 6,800 บาท
 • ELEMENT Fixed-charge back plate
 • permanently polarized condenser
 • POLAR PATTERN Cardioid
 • FREQUENCY RESPONSE 100-13,000 Hz