เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์ Power Mixer NPE

เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011714150
ราคา : 6,250 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 300W @ 8 OHM
 • 300W @ 70V-100V
 • 2 MIC/Line
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710110
ราคา : 7,400 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 90Wrms @ 8 OHM , 150Wrms @ 4 OHM
 • 205Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710111
ราคา : 7,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 12KHz
 • 3 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 110Wrms @ 8 OHM , 190Wrms @ 4 OHM
 • 275Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710112
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 130Wrms @ 8 OHM
 • 200Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710113
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 140Wrms @ 8 OHM
 • 230Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710114
ราคา : 11,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 230Wrms @ 8 OHM
 • 400Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710115
ราคา : 12,500 บาท
 • FREQ : 5Hz - 60KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 290Wrms @ 8 OHM
 • 470Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710270
ราคา : 10,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 190W RMS @ 8 OHM,300W RMS @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710271
ราคา : 13,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT : 310W RMS @ 8 OHM,510W RMS @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710252
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710253
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >200 @ 8 OHM 20Hz-400Hz
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-400NPE
ราคา : 7,200 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDA-550NPE
ราคา : 8,325 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-1000
ราคา : 14,500 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-400NPE
ราคา : 7,650 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-550NPE
ราคา : 9,000 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer LDM-800NPE
ราคา : 11,250 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm,100V
 • Mic,Aux,Return,input :30 Hz-10kHz 0,-3dB
 • Amp input: 20Hz-10kHz 0,-3dB
 • Horn High pass Filter 100Hz 6dB/Octave
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1000II
ราคา : 14,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-1500II
ราคา : 18,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >900 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 700Wrms @ 4 OHM , 1000Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-400II
ราคา : 9,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >300 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 250Wrms @ 4 OHM , 400Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-600II
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >500 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 400Wrms @ 4 OHM , 600Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MFC-800II
ราคา : 12,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/2 AUX ; 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • DAMPING FACTOR : >700 @ 1KHz
 • OUTPUT POWER : 550Wrms @ 4 OHM , 800Wrms @ 2 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-350
ราคา : 9,450 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 280W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-550
ราคา : 11,700 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 550W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer MDF-750
ราคา : 13,500 บาท
 • NPE POWER MIXER AMP MOSFET MFD SERIES
 • FREQ : 20Hz - 25KHz
 • 4 MIC/ 2 AUX ; Master 3 EQ
 • POWER : 650W @ 4Ohm
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710468
ราคา : 4,850 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT ;
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710469
ราคา : 5,300 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-15kHz
 • HORN: 150Hz-15kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710472
ราคา : 7,150 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710475
ราคา : 8,400 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710478
ราคา : 9,700 บาท
 • FREQ
 • LINE:50Hz-12kHz
 • HORN: 150Hz-12kHz
 • 4MIC / 2 AUX / 1 REC OUT
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer 885011710453
ราคา : 12,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/Line
 • 3 EQ/CH Master 5 EQ
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA360
ราคา : 9,000 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 200Wrms @ 8 OHM, 360Wrms @ 4 OHM
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer TA460
ราคา : 10,500 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 MIC/3 AUX
 • 2 EQ/CH Master 3 EQ
 • OUTPUT POWER : 260Wrms @ 8 OHM, 460Wrms @ 4 OHM