เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์ Power Mixer Allen-Heath

เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA122-CP
ราคา : 54,100 บาท
  • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 10 ช่องสัญญาณ
  • มีช่องเสียบไมโครโฟน 8 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
  • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
  • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง
เครื่องเสียง เพาเวอร์มิกเซอร์/Power Mixer PA202CP
ราคา : 67,000 บาท
  • เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ
  • มีช่องเสียบไมโครโฟน 16 ช่อง ช่องเสียบแบบสเตอริโอ 2 ช่อง
  • มีกำลังขยาย 500วัตต์ x2 ที่ 4 โอห์ม และ 8 โอห์ม
  • มีช่องสัญญาณ Auxiliary ให้เลือก 4 ช่อง