เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา Portable Amplifiers TOA

เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers CA-115 (15W)
ราคา : 2,200 บาท
 • มีไมโครโฟนชนิด Unidirectional Dynamic พร้อมปุ่มกดเพื่อพูด
 • Power Requierment : 14V DC/usable voltage : 10 ~ 16V DC
 • Output Power (Rated) : 30W,MAX 60 W
 • Output Impedance :4โอห์ม/8โอห์ม/com (chageable)
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers CA-130 (30W)
ราคา : 2,500 บาท
 • มีไมโครโฟนชนิด Unidirectional Dynamic พร้อมปุ่มกดเพื่อพูด
 • Power Requierment : 14V DC/usable voltage : 10 ~ 16V DC
 • Output Power (Rated) : 30W,MAX 60 W
 • Output Impedance :4โอห์ม/8โอห์ม/com (chageable)
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers CA-160 (60W)
ราคา : 4,120 บาท
 • มีไมโครโฟนชนิด Unidirectional Dynamic พร้อมปุ่มกดเพื่อพูด
 • Power Requierment : 14V DC/usable voltage : 10 ~ 16V DC
 • Output Power (Rated) : 60W,MAX 120 W
 • Output Impedance :4โอห์ม/8โอห์ม/com (chageable)
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers WA-1822 With Out Cassette
ราคา : 10,500 บาท
 • มีปุ่มปรับระดับเสียงและ tone control
 • ใช้ต่อเนื่องได้นาน 24 ชั่วโมง (ใช้แบตเตอรรี่อัลคาไลน์ ไม่มีการเล่น cassette)
 • ปุ่มควบคุมความเร็วเทป และ auto-reverse
 • ด้านหลังมีช่องเก็บสำหรับเก็บไมโครโฟน
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers WA-1822C With Cassette
ราคา : 14,000 บาท
 • มีปุ่มปรับระดับเสียงและ tone control
 • ใช้ต่อเนื่องได้นาน 24 ชั่วโมง (ใช้แบตเตอรรี่อัลคาไลน์ ไม่มีการเล่น cassette)
 • ปุ่มควบคุมความเร็วเทป และ auto-reverse
 • ด้านหลังมีช่องเก็บสำหรับเก็บไมโครโฟน