เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา Portable Amplifiers NPE

เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers TI-50NPE
ราคา : 2,250 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm
 • Mic,input: 60 Hz-25kHz 0,-3dB
 • CD1/CD2 input: 50Hz-40kHz 0,-3dB
 • Hum & Noise:@8ohm Tone min
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers TI-303NPE
ราคา : 1,890 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm
 • Mic,input: 50 Hz-20kHz 0,-3dB
 • CD1/TYPE input: 50Hz-20kHz 0,-3dB
 • Hum & Noise:@8ohm Tone min
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers TI-502NPE
ราคา : 2,340 บาท
 • Frequency Response : @8 ohm
 • Mic,input: 50 Hz-20kHz 0,-3dB
 • CD1/TYPE input: 50Hz-20kHz 0,-3dB
 • Hum & Noise:@8ohm Tone min
เครื่องเสียง เครื่องเสียงพกพา/Portable Amplifiers TI-30NPE
ราคา : 1,750 บาท
 • Mic Input : Type
 • connectors 1/4 inch TRS
 • impendance 20K Ohm min
 • sensitivity -50dB