เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์ CAR AMPLIFIER TOA

เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER toa-ca130
ราคา : 2,810 บาท
  • Power Source :Standard voltage: 14 V DC
  • Usable voltage: 10 - 16 V DC (12 V battery used)
  • Power Consumption :5 A or less at rated output
  • Rated Output:30 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER toa-ca160
ราคา : 4,205 บาท
  • Power Source :Standard voltage: 14 V DC
  • Usable voltage: 10 - 16 V DC (12 V battery used)
  • Power Consumption :9 A or less at rated output
  • Rated Output:60 W