เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์ CAR AMPLIFIER NPE

เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER CA-150
ราคา : 2,900 บาท
 • Auto Mute 100W rms @ 4-8 OHhm
 • FREQ : 160Hz-16KHz
 • 2 MIC 1 AUX INPUT
 • Dimensions(W x H x D) : 200 x 88 x 182 mm.
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER CPA-602A
ราคา : 1,700 บาท
 • FREQ : 50Hz - 15KHz
 • INPUT : 2 MIC , 1 AUX / Auto Mute
 • OUTPUT : 40 - 60Wrms @ 4-8 OHM
 • INCLUDE POWER SOURCE : 10 - 16 VDC ( 12 VCD BATTERY)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER CPA-902A
ราคา : 2,000 บาท
 • FREQ : 50Hz - 15KHz
 • INPUT : 2 MIC , 1 AUX / Auto Mute
 • OUTPUT : 60 - 90Wrms @ 4-8 OHM
 • INCLUDE POWER SOURCE : 10 - 16 VDC ( 12 VCD BATTERY)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER PRE-F1
ราคา : 4,650 บาท
 • FET LINE PREAMPLIFIER PRE-F1 NPE
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • 4 Inputs Selector
 • Volume/ Balance Control
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER SA-200B
ราคา : 4,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20 KHz
 • DAMPING FACTOR : >100 @ 8 OHM 100Hz
 • POWER OUTPUT : 100 Wrms @ 8 OHM ; 150 Wrms @ 4 OHM
 • INCLUDE POWER SOURCE : 200VAC - 220VAC ; 450VA
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER SA-200W
ราคา : 4,800 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20 KHz
 • DAMPING FACTOR : >100 @ 8 OHM 100Hz
 • POWER OUTPUT : 100 Wrms @ 8 OHM ; 150 Wrms @ 4 OHM
 • INCLUDE POWER SOURCE : 200VAC - 220VAC ; 450VA
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียงรถยนต์/CAR AMPLIFIER SCA-300
ราคา : 3,800 บาท
 • FREQ : MIC IN ; 100Hz - 10KHz , TAPE IN ; 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 1 MIC , 1 Tape ; Master 2 EQ
 • OUTPUT POWER : 300Wrms @ 4 OHM
 • INCLUDE POWER SOURCE : 12 VCD