เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง Power Amp QSC

เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CMX2000V
ราคา : 70,000 บาท
 • CLASS : 3-tier , H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 1100W
 • 4 ohms @ 2000 W (1% THD)
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CMX300V
ราคา : 21,000 บาท
 • CLASS : AB
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 200W
 • 4 ohms @ 300W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CMX500V
ราคา : 25,000 บาท
 • CLASS : AB
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 300W
 • 4 ohms @ 500W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CMX800V
ราคา : 35,000 บาท
 • CLASS : 2-tier , H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 500W
 • 4 ohms @ 800W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX108V
ราคา : 79,480 บาท
 • Power amp CX 8-Channel Series
 • Class AB+B
 • Midband Ratings All Channels
 • 70V 0.2% THD 20 Hz-20 kHz : 100W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX168
ราคา : 79,480 บาท
 • Power Amp CX 8-Channel Series
 • Class AB+B
 • STEREO MODE
 • 8 ohms 0.05% THD 20 Hz - 20 kHz 90W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX204V
ราคา : 60,190 บาท
 • รุ่น CX204 V (Volt Line) 4 cheannels
 • Class : AB+B
 • Volt Line STEREO MODE
 • 70V 20 Hz-20 kHz 0.05% THD : 200W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX404
ราคา : 60,190 บาท
 • รุ่น CX404 4 cheannels
 • Class : AB+B
 • Stereo Mode
 • 8 ohm / 20 Hz - 20 kHz / 0.05% THD @250 W / Per channe
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp QSC-GX3
ราคา : 16,590 บาท
 • เครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ
 • มีกำลังขยาย 300+300วัตต์ ที่ 8 โอห์ม
 • มีกำลังขยาย 425+425วัตต์ ที่ 4 โอห์ม
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณเสียงรบกวน (20Hz-20kHz) 100 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp QSC-GX5
ราคา : 21,300 บาท
 • เครื่องขยายเสียงชนิดสเตอริโอ
 • มีกำลังขยาย 500+500วัตต์ ที่ 8 โอห์ม
 • มีกำลังขยาย 700+700วัตต์ ที่ 4 โอห์ม
 • มีอัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณเสียงรบกวน (20Hz-20kHz) 100 dB
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp GX7
ราคา : 36,000 บาท
 • Class 2-tier- H
 • 8 ohms / 1 kHz (both channels driven) 725 W
 • 8 ohms / 1 kHz (single channel driven) 800 W
 • 4 ohms / 1 kHz (both channels driven) 1000 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PL325
ราคา : 64,480 บาท
 • Class H (2-tier)
 • STEREO MODE @ EIA 1 kHz 1% THD (Both Channels Driven)
 • 8 ohms @ 500 W
 • 4 ohms @ 850 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PL340
ราคา : 84,780 บาท
 • Class H (2-tier)
 • STEREO MODE @ EIA 1 kHz 1% THD (Both Channels Driven)
 • 8 ohms @ 800 W
 • 4 ohms @ 1250 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PL380
ราคา : 134,100 บาท
 • Class H (2-tier)
 • STEREO MODE @ EIA 1 kHz 1% THD (Both Channels Driven)
 • 8 ohms @ 1500 W
 • 4 ohms @ 2500 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX1104
ราคา : 34,360 บาท
 • CLASS : AB
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 325W
 • 4 ohms @ 550W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX1802
ราคา : 48,430 บาท
 • CLASS : H 2 -Tier
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (Per Channel)
 • 8 ohms @ 330W
 • 4 ohms @ 575W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX1804
ราคา : 40,350 บาท
 • CLASS : H 2 -Tier
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD
 • 8 ohms @ 600W
 • 4 ohms @ 900W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX2502
ราคา : 51,670 บาท
 • CLASS : H, 2 -Tier
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (Per Channel)
 • 8 ohms @ 450W
 • 4 ohms @ 750W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX3102
ราคา : 57,330 บาท
 • CLASS : H, 2 -Tier
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (Per Channel)
 • 8 ohms @ 600W
 • 4 ohms @ 1000W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp PLX3602
ราคา : 68,650 บาท
 • CLASS : H, 2 -Tier
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (Per Channel)
 • 8 ohms @ 775W
 • 4 ohms @ 1250W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX 1850HD
ราคา : 31,870 บาท
 • CLASS : H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 360 W
 • 4 ohms @ 600 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX 2450
ราคา : 35,140 บาท
 • CLASS : H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 500 W
 • 4 ohms @ 750 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX4050HD
ราคา : 62,180 บาท
 • Class H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 850 W
 • 4 ohms @ 1400 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX5050
ราคา : 72,110 บาท
 • Class H
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 1100 W
 • 4 ohms @ 1800 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX1450
ราคา : 25,370 บาท
 • CLASS :AB
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 280 W
 • 4 ohms @ 450 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp RMX850
ราคา : 21,460 บาท
 • CLASS : AB
 • STEREO MODE @ 1 kHz, 0.1% THD (per channel)
 • 8 ohms @ 185 W
 • 4 ohms @ 300 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX1102
ราคา : 88,080 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX1102 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 700 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX1202V
ราคา : 79,480 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX602V 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 750W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX302
ราคา : 43,370 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX302 มี 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 200 W 300
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX302V
ราคา : 43,370 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX302V 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 70V / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 200 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX502
ราคา : 53,710 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX502 มี 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 300 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX602V
ราคา : 66,590 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX602V 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 550W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX702
ราคา : 66,590 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX702 มี 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 425 W
เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง/Power Amp CX902
ราคา : 79,480 บาท
 • QSC AMPLIFIERS CX SERIES มีจำนวน 8 รุ่น
 • รุ่น CX902 มี 2 cheannels
 • Stereo Mode
 • 8? / 20 Hz ? 20 kHz / 0.05% THD 550 W