เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ Accessories QSC

เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories K8-Mount
ราคา : 5,720 บาท
 • Mounting สำหรับยึดตู้ลำโพง QSC รุ่น K8 ยึดได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน ของลำโพง
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories DSP-30
ราคา : 35,290 บาท
 • เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล (DSP) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 INPUT และ 2 OUTPUT
 • มีระบบประมวลไม่น้อยกว่า 48 kHz , 24-bit Converters
 • มี 8 Preset สามารถเลือกได้หน้าเครื่อง
 • มี LED แสดงสัญญาณขาเข้าที่ด้านหน้าเครื่อง
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories DPS-3
ราคา : 24,410 บาท
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณระบบดิจิตอลขนาด 2 input Balance / 2 output balanced
 • มีระบบประมาวลผลแบบ 24-bit / 48 kHz
 • สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232
 • สามารถปรับรวบรวมผสมสัญญาณการทำงาน Multiple Parametric EQs,Delay,Filter, Compression and limiting, Crossover filtering ได้
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories DSP-4
ราคา : 32,510 บาท
 • เครื่องปรับแต่งสัญญาณระบบดิจิตอลขนาด 2 input Balance / 2 output balanced
 • ระบบประมวลผลแบบ 24-bit / 48 kHz
 • สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232
 • สามารถปรับรวบรวมผสมสัญญาณการทำงาน Multiple Parametric EQs,Delay,Filter, Compression and limiting, Crossover filtering ได้
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories SC-28
ราคา : 64,610 บาท
 • Two (2) XLR line-level inputs
 • Eight (8) XLR line-level outputs
 • Front panel meters for all inputs and outputs
 • Universal AC power input
 • ชุดเหล็ก(eyebolt) ยึดตู้ลำโพงสำหรับแขวน สำหรับตู้ลำโพงรุ่น K8,K10,K12