เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ Accessories NPE

เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories EN-203
ราคา : 3,000 บาท
 • Way Stereo / 3 Way Stereo
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • CROSS FREQ : Low : 250Hz - 500Hz
 • High : 2.5KHz - 5KHz
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories EN-223
ราคา : 3,600 บาท
 • INPUT
 • Connectors : XLR
 • Type: Balanced/Unbalanced
 • Impedance: Balanced>50kW, Unbalanced>25kW
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories EN-234
ราคา : 4,500 บาท
 • 2/3 Way Stero / 4 Way Mono
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • CROSS FREQ : Low/Mid ; 50Hz-900Hz, Mid/High ; 500Hz-9KHz
 • FILTER TYPE : Linkwitr - Reley 24dB/Octave
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories DIGIDRIVE 26PC
ราคา : 14,900 บาท
 • NPE DIGITAL CROSSOVER DIGIDRIVE 2.6PC
 • SYSTEM : 3 Way Stereo Digital Crossover.
 • FREQ : 20Hz - 20KHz.
 • FEATURES : Cross, Delay Time, Noise Gate, Parametric EQ.
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories MC-10NPE
ราคา : 3,060 บาท
 • 10 Mic (XLR - Balanced), 1 AUX
 • Phantom 48V, Master 2 EQ
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • Variable Notch Filter For Anti Feedback
เครื่องเสียง อุปกรณ์อื่นๆ/Accessories DSL-10NPE
ราคา : 5,220 บาท
 • SELECTOR SWITCH DSL-10 NPE
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • FUNCTION : 4 Mode ; Single, Dual, Mix, Choose Zone Free
 • Track All ON/OFF, Reset Bi - Direction A-B