เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์ Equaliaer YAMAHA

เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer Q2031B
ราคา : 29,440 บาท
  • เครื่องปรับ แต่งเสียง 31-ช่วงความถี่ แบบสเตริโอ
  • มีการควบคุมความถี่ศูนย์กลาง 31 ช่วงความถี่ 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80,100, 125, 160, 200, 250, 315,
  • 400, 500, 630, 800, 1k, 1.25k, 1.6k, 2k, 2.5k, 3.15k, 4k, 5k, 6.3k, 8k, 10k, 12.5k, 16k, 20kHz
  • มีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติเป็นเวลา 3-5 วินาที ภายหลังจากเปิดเครื่อง