เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์ Equaliaer NPE

เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer GE-215-PRO
ราคา : 2,400 บาท
 • ST GRAPHICS EQUALIZER GE-215 PRO
 • SYSTEM : 15 Band Stereo (2/3 Octave)
 • FREQ : 5Hz - 40KHz
 • SLIDER TRAVEL : 20 MM. +/- 12dB
เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer GQ-131L
ราคา : 4,200 บาท
 • GRAPHICS EQUALIZER GE-215 PRO
 • SYSTEM : 15 Band Stereo (2/3 Octave)
 • FREQ : 5Hz - 40KHz
 • SLIDER TRAVEL : 20 MM. +/- 12dB
เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer GQ-215L EQUALIZER NPE
ราคา : 3,780 บาท
 • Features
 • contrant-brandwidth design
 • overall level controls
 • channel bypass switches
เครื่องเสียง อีควอไลเซอร์/Equaliaer GQ-231L EQUALIZER
ราคา : 6,750 บาท
 • Features
 • contrant-brandwidth design
 • overall level controls
 • channel bypass switches