เครื่องเสียง ลำโพงฮอร์น Horn Speaker WORK

เครื่องเสียง ลำโพงฮอร์น/Horn Speaker SC15AH
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
  • Power: 100V/15W/10/5/3/1
  • Frequency Response: 450 Hz - 5.000 Hz
  • S.P.L.: 105 dB
  • Weight: ? 1.6 Kg.
เครื่องเสียง ลำโพงฮอร์น/Horn Speaker SC30AH
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
  • Power: ? 100V/30W/15/10/5/3/1
  • Frequency Response: ? 350 Hz - 6.000 Hz
  • S.P.L.: ? 107 dB
  • Weight: ? 2 Kg.