เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน Ceilling Speakcer Tannoy

เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CMS401e
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Frequency Response (-3dB) : 100Hz - 50kHz
 • Frequency Range (-10dB) : 80Hz - 54kHz
 • System Sensitivity (1W @1m) : 88dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)
 • Nominal Coverage Angle : 90 Degrees Conical
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CMS801BM
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • SYSTEM
 • Frequency Response (-3dB) (1) BM Back can 47Hz - 30kHz
 • Frequency Range (-10dB) (1) BM Back can 40Hz - 35kHz
 • Frequency Range (-10dB) (1) PI Back can 41Hz - 35kHz
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CMS801DC
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • SYSTEM
 • Frequency Response (-3dB) (1) BM Back can 47Hz - 30kHz
 • Frequency Range (-10dB) (1) BM Back can 40Hz - 35kHz
 • Frequency Range (-10dB) (1) PI Back can 41Hz - 35kHz
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CMS801SUB
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • CMS801 sub
 • System
 • Frequency Response (-3dB) 1 58Hz - 160Hz
 • Frequency Range (-10dB) 1 42Hz - 300Hz
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CVS4
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Frequency Response (-3dB) : 85Hz - 19kHz
 • Frequency Range (-10dB) : 77Hz - 22kHz
 • System Sensitivity (1W @1m) : 87dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)
 • Nominal Coverage Angle : 90 Degrees Conical
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CVS6
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Frequency Response (-3dB) : 79Hz - 21kHz
 • Frequency Range (-10dB) : 60Hz - 24kHz
 • System Sensitivity (1W @1m) : 91dB (1W = 2.45V for 6 Ohms)
 • Nominal Coverage Angle : 90 Degrees Conical