เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน Ceilling Speakcer TOA

เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer AT-063P
ราคา : 830 บาท
 • เชื่อมต่อสายด้วยตัวต่อสายชนิด plsh-in (bridging terminal)
 • Input Range 0.5W ~ 6W
 • Attenuation 5 steps (0dB, -6dB, -12dB, -18dB, OFF)
 • Usable cable 600V vinyl insulated cable (indoor vinyl or heat resistant indoor vinyl cable) / Solid Cable; ?1.8 ~ ?1.2mm / Stranded Cable (7 cores); 0.75 ~ 1.25mm?
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CM-760
ราคา : 455 บาท
 • ใช้ร่วมกับหน้ากาก CP-73/CP-77
 • มีหน้ากากลำโพงขนาด 18 cm.ให้เลือกถึง 2 แบบ (CP-93 และ CP-97)
 • ใช้ร่วมกับหน้ากาก รุ่น CP-93 / CP - 97
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CP-73
ราคา : 109 บาท
 • ขนาด 180 x 11 (ความหนา) มม
 • น้ำหนัก 90 กรัม
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CP-77
ราคา : 180 บาท
 • ขนาด 180 x 11 (ความหนา) มม
 • น้ำหนัก 90 กรัม
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer CP-93
ราคา : 160 บาท
 • รุ่น cp-93 ขอบหน้ากากทำด้วยพลาสติก และตะแกรงเหล็ก สีขาว
 • รุ่น cp-97 ขอบหน้ากากและตะแกรงทำด้วยเหล็กสีขาว
 • ขนาด 230 x 12 มม
 • น้ำหนัก 140 กรัม
 • รุ่น cp-97 ขอบหน้ากากและตะแกรงทำด้วยเหล็กสีขาว สำหรับลำโพงรุ่น CM-960
 • ขนาด 230 x 12 มม
 • น้ำหนัก 140 กรัม
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer F-122C
ราคา : 3,550 บาท
 • Enclosure Bass reflex type
 • Rated Input 30W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 60W(8?), 30W (16?)
 • Continuous program:120W(8?), 60W(16?)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer F-1522SC(6W)
ราคา : 1,550 บาท
 • Enclosure n/a
 • Rated Input 6W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 9W(8), 6W (16)
 • Continuous program: 18W (8), 12W(16)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer F-2322C
ราคา : 3,050 บาท
 • Enclosure Bass reflex type
 • Rated Input 30W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 60W(8 ohm), 30W (16 ohm)
 • Continuous program:120W(8 ohm), 60W(16 ohm)
 • Enclosure: Bass reflex type
 • Rated Input 30W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 60W(8 ohm), 30W (16 ohm)
 • Continuous program:120W(8 ohm), 60W(16 ohm)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer F-2352SC
ราคา : 2,000 บาท
 • Rated Input 6W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 9W(8), 6W (16)
 • Continuous program 18W (8), 12W(16)
 • Impedance (100V Line) 1.7k ohm (6W), 3.3k ohm (3W), 10k ohm (1W), 20k ohm (0.5W)
 • Enclosure Bass reflex type
 • Rated Input 60W (high impedance)
 • Power Handling Capacity Continuous pink noise: 90W(8?), 60W (16?)
 • Continuous program: 180W(8?), 120W(16?)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer TOA-HY-BC1
ราคา : 980 บาท
 • Finish Surface-treated steel plate, t0.8, black, paint
 • Weight 1.5 kg
 • Accessory Rubber grommet …2
 • Type : CONE SPEAKER W/BALL BOX
 • Rated input :5W
 • Rated impedance : 2k? (5W), 3.3k? (3W)
 • Output sound pressure level: 85dB (1W, 1m)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer TOA-PC-1867F
ราคา : 1,437 บาท
 • Rated Input : 6 W (for 100 V Line), 3 W (for 70 V Line)
 • Rated Impedance
 • 100 V line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W) (6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W): Internal wiring must be changed)
 • 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W) (6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W): Internal wiring must be changed
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer TOA-PC-2668
ราคา : 740 บาท
 • Rated Input 6 W (for 100 V Line), 3 W (for 70 V Line)
 • Rated Impedance
 • 100 V Line: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W),(6.7 kΩ (1.5 W), 13 kΩ (0.8 W): Internal wiring must be changed)
 • 70 V line: 1.7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W),(6.7 kΩ (0.8 W), 13 kΩ (0.4 W): Internal wiring must be changed)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-5CL
ราคา : 5,600 บาท
 • Rated Input 5 W
 • Rated Impedance 2 k ?(100 V Line: 5 W, 70 V Line: 2.5 W)
 • Output Sound Pressure Level 87 dB (1 W, 1 m)
 • Frequency Response 150 ? 20,000 Hz
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-1869
ราคา : 670 บาท
 • รุ่น PC-1869 ขนาดลำโพง 12 cm ชนิด cone speaker
 • รุ่น PC-2369 ขนาดลำโพง 12 cm ชนิด cone speaker
 • Rated Impedance (k?=โอมห์) : 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 6.7 k? (1.5 W), 13 k? (0.8 W) 70 V line: 1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 6.7 k? (0.8 W), 13 k? (0.4 W)
 • Sensitivity : 90 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
 • Rated Input 6 W (for 100 V line), 3 W (for 70 V line)
 • Rated Impedance (k?=Ohm) 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 6.7 k? (1.5 W), 13 k? (0.8 W)
 • 70 V line: 1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 6.7 k? (0.8 W), 13 k? (0.4 W)
 • Sensitivity 90 dB (1 W, 1 m, 330 - 3,300 Hz, pink noise)
 • Rated Impedance (k?=Ohm) : 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 6.7 k? (1.5 W), 13 k? (0.8 W) 70 V line: 1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 6.7 k? (0.8 W), 13 k? (0.4 W)
 • Sensitivity : 90 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
 • Frequency Response : 55 - 18,000 Hz (peak -20 dB)
 • Speaker Component : 12 cm (5") cone-type
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-2668
ราคา : 700 บาท
 • มี bridging terminals สำหรับต่อเชื่อมสายลำโพง
 • หูยืดลำโพงที่มาพร้อมกับลำโพงสามารถยึดกับ pull box ชนิด flush-amount ได้
 • rated input : 6w(100vline),3w(70 line)
 • rated impedance : 100vline:60w,3w,1.5w,0.8w
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-2852 15W
ราคา : 1,530 บาท
 • Rated Input 15 W (100 V, 70 V line)
 • Rated Impedance 100 V line: 670 ? (15 W), 1 k? (10 W), 2 k? (5 W), 3.3 k? (3 W) 70 V line: 330 ? (15 W), 670 ? (7.5 W), 1 k? (5 W), 2 k? (2.5 W),3.3 k? (1.5 W)
 • Sensitivity 96 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
 • Frequency Response 45 - 20,000 Hz (peak -20 dB)
 • Rated Input 6 W (100 V, 70 V line)
 • Rated Impedance (k?=Ohm)100 V line: 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 6.7 k? (1.5 W), 13 k? (0.8 W)
 • 70 V line: 1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 6.7 k? (0.8 W), 13 k? (0.4 W)
 • Sensitivity 96 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-3CL
ราคา : 4,707 บาท
 • Rated Power 3 W
 • Rated Impedance 100 V line: 3.3 k? (3 W), 10 k? (1 W)
 • 70 V line: 3.3 k? (1.5 W), 10 k? (0.5 W)
 • Sensitivity 87 dB (1 W, 1 m)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-3WR
ราคา : 3,200 บาท
 • Rated Input 1W or 3 W
 • Rated Impedance 3.3 k ohm (3 W) or 10 k ohm (1 W)
 • Output Sound Pressure Level 88 dB (1 W, 1 m)
 • Frequency Response 180 ? 20,000 Hz
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-648R
ราคา : 430 บาท
 • Rated Input : 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 10 k? (1 W) 70 V line:1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 10 k? (0.5 W)
 • Sensitivity : 90 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
 • Frequency Response : 100 - 18,000 Hz (peak -20 dB)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PC-658R
ราคา : 490 บาท
 • Rated Input : 6 W (100 V line), 3 W (70 V line)
 • Rated Impedance 100 V line: 1.7 k? (6 W), 3.3 k? (3 W), 10 k? (1 W) 70 V line:1.7 k? (3 W), 3.3 k? (1.5 W), 10 k? (0.5 W)
 • Sensitivity : 90 dB (1 W, 1 m) (500 - 5,000 Hz, pink noise)
 • Frequency Response : 100 - 18,000 Hz (peak -20 dB)
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PE-304
ราคา : 2,700 บาท
 • Speaker Component 5 inch (12cm) cone-type
 • Rated Input 30W (100V/70V LINE, 8?)
 • Impedance 100V LINE: 330? (30W), 500? (20W), 670? (15W) ,1k? (10W), 2k? (5W) 70V LINE: 170? (30W), 250? (20W), 330? (15W),500? (10W), 1 k? (5W) LOW IMP.: 8? (30W)
 • Sensitivity (1W, 1m) 91dB
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PE-64
ราคา : 1,960 บาท
 • Speaker Component 5 inch (12cm) cone-type
 • Rated Input 100V LINE: 6W, 70V LINE: 3W
 • Impedance 100V LINE: 1.7k ohm (6W), 3.3kohm (3W),10 kohm (1W),70V LINE: 1.7kohm (3W), 3.3kohm (1.5W),10 kohm (0.5W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PJ100W Projection Speakcers
ราคา : 2,010 บาท
 • Rated Input : 10 W (50 V, 70 V, 100 V Line)
 • Input Impedance 100 V Line : 1 k? (10 W), 2 k? (5 W), 4 k? (2.5 W)
 • 70 V Line : 500 ? (10 W), 1 k? (5 W), 2 k? (2.5W), 4 k? (1.25 W)
 • 50 V Line : 250 ? (10 W), 500 ? (5 W), 1 k? (2.5 W), 2 k? (1.25 W),
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PJ200W Projection Speakcers
ราคา : 2,525 บาท
 • 20 W (50 V, 70 V, 100 V Line)
 • Input Impedance 100 V Line (k?=Ohm): 500 ? (20 W), 1 k? (10 W), 2 k? (5 W)
 • 70 V Line : 250 ? (20 W), 500 ? (10 W), 1 k? (5 W), 2 k? (2.5W)
 • 50 V Line : 125 ? (20 W), 250 ? (10 W), 500 ? (5 W), 1 k? (2.5 W),
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PJ304 Projection Speakcers
ราคา : 3,250 บาท
 • Enclosure : Bass-reflex type
 • Rated Input : 30 W (100 V, 70 V line, 8 ?)
 • Rated Impedance 100 V line: 330 ? (30 W), 500 ? (20 W), 670 ? (15 W), 1 k? (10 W), 2 k? (5 W)
 • 70 V line: 170 ? (30 W), 250 ? (20 W), 330 ? (15 W), 500 ? (10 W), 1 k? (5 W)
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer PJ64 Projection Speakcers
ราคา : 2,440 บาท
 • Enclosure: Bass-reflex type
 • Rated Input: 6W (100V line), 3W (70V line)
 • Rated Impedance: 100V line: 1.7k? (6W), 3.3k? (3W), 10 k?(1W)
 • Sensitivity: (1W, 1m): 90dB (500 ? 5,000Hz, pink noise)