เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน Ceilling Speakcer QUEST

เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-1060
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Type 6 inch +1 inch tweeter
 • Speaker Type Coaxial
 • Rated Power 15w
 • Speaker tapings 10w, 5w, 2.5w1.5w
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-1080
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Speaker Type 8 inch + Tweeter, Coaxial
 • Rated Power 20w
 • Speaker tapings 15w, 7.5w, 3.25w, 1.5w .75w
 • Line Voltage 100/70V
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-1080TC
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • Type 8 inch Twin Cone
 • Speaker Type Coaxial
 • Rated Power 15w
 • Speaker tapings 15w, 7.5w, 3.25w, 1.5w
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-2040BC
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • QTC-2040BC
 • Type Two - Way ceiling speaker with plastic back can
 • Cover/Material Fire resistant plastic vented enclosure +
 • metal grill
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-2060BC
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • QTC-2060BC
 • Type Two - Way ceiling speaker with plastic back can
 • Cover/Material Fire resistant plastic vented enclosure +
 • metal grill
เครื่องเสียง ลำโพงติดเพดาน/Ceilling Speakcer QTC-2080BC
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • QTC-2080BC
 • Type Two - Way ceiling speaker with plastic back can
 • Cover/Material Fire resistant plastic vented enclosure +
 • metal grill