เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์ Subwoofer Renkus-Heinz

ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX12S-5
ราคา : 92,800 บาท
 • 12" Subwoofer
 • CF12S-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 40 Hz to 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX12S-5R
ราคา : 129,600 บาท
 • 12" Subwoofer
 • CF12S-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 40 Hz to 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX12S-8
ราคา : 39,000 บาท
 • 12" Subwoofer
 • CFX12S-8 Non-Powered
 • 500 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 40 Hz to 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX18S-5
ราคา : 104,200 บาท
 • 18" Subwoofer
 • CF18S-5 Self-Powered, includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V
 • 900 W Pgm @ 8 Ohms 128dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 35 Hz to 100 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX18S-5R
ราคา : 141,000 บาท
 • 18" Subwoofer
 • CF18S-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V 127dB Peak SPL
 • 900 W Pgm @ 8 Ohms 128dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 35 Hz to 100 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF-CFX18S-8
ราคา : 49,000 บาท
 • 18" Subwoofer
 • CFX18S-8 Non-Powered
 • 900 W Pgm @ 8 Ohms 128dB Peak SPL
 • Freq. Resp: 35 Hz to 100 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CF15S-5R
ราคา : 182,700 บาท
 • 15" Subwoofer
 • 800 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • CF15S-5R Self-Powered with RHAON, includes PF1-500R Amp Module - Specify 115V or 230V
 • Freq. Resp: 40 Hz to 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CFX15S-5
ราคา : 145,900 บาท
 • 15" Subwoofer
 • 800 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • CF15S-5 Self-Powered
 • includes PF1-500 Amp Module - Specify 115V or 230V 127dB Peak SPL
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CFX15S-8
ราคา : 80,000 บาท
 • 15" Subwoofer
 • 800 W Pgm @ 8 Ohms 129dB Peak SPL
 • CFX15S-8 Non-Powered
 • Freq. Resp: 40 Hz to 120 Hz
ดูภาพขยาย เครื่องเสียง ลำโพงซับวูฟเฟอร์/Subwoofer CFX218S
ราคา : 87,400 บาท
 • 2x18" Subwoofer
 • 1800 W Pgm @ 4 Ohms 132dB Peak SPL
 • CFX218S Non-Powered
 • Freq. Resp: 32 Hz to 100 Hz