เครื่องเสียง มิกเซอร์ Mixer NPE

เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1204-II
ราคา : 16,000 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC- 1604-II
ราคา : 19,500 บาท
 • 16 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MC-804
ราคา : 12,500 บาท
 • 8 Mono Channel MIC/Line, Phantpm +48VDC
 • 4 Stereo Iinput, 2 Sub Group, 3 AUX
 • 3 Band EQ With Swept Mic/Line Ins, PFL Solo
 • INCLUDE POWER SOURCE : DCS-1100
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-1203E
ราคา : 6,500 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MD-802E
ราคา : 5,600 บาท
 • Frequency Response: MIC / LINE input to any audio output (EQ flat)
 • Min Gain :20Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Max Gain:80Hz-20kHz 0, -0.5dB
 • Frequency Response: Stereo input to any audio output (EQ flat)
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-1203E NPE
ราคา : 4,770 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MN-802E NPE
ราคา : 3,870 บาท
 • Frequency Response :
 • Mic Line input :min gain 20 Hz-20kHz 0,-5dB
 • Stereo input any output: max gain 80Hz-20Khz 0,-0.5dB
 • Channel Equalizer: LF 80Hz,HF 12kHz+/-15dB Sheiving,MF 2kHz+/- 12dB Peaking
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-1203E NPE
ราคา : 5,040 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC/Line , 3 Stereo
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • POWER REQUIREMENT/CONSUMPTION : AC Adapter 220V
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MS-802E
ราคา : 4,050 บาท
 • FREQ : 20Hz - 20KHz
 • INPUT : 6 MIC XLR / Line , 3 Stereo, OUTPUT Balance XLR
 • Digital Echo , 3 Band EQ
 • INCLUDE POWER SOURCE : External AC Adapter
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1203
ราคา : 25,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-1603
ราคา : 33,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-2403
ราคา : 48,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer MX-803
ราคา : 19,000 บาท
 • Main Mix Noise 20Hz-20kHz bandwidth
 • @ Line input selected at unity gain and 150 ohm termination
 • Main Mix fader down, channel fader down : -90dBu
 • Main Mix fader unity, channel fader down : -85dBu
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-120D
ราคา : 14,500 บาท
 • Specification
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line : +0,-0.5dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer RM-12D
ราคา : 11,000 บาท
 • FREQUENCY RESPONS
 • All output from Mic or Line +0,-1dB,20Hz to 20kHz
 • HUMS & NOISE
 • Equivalent Input Noise [EIN] -126dB
เครื่องเสียง มิกเซอร์/Mixer SM-08
ราคา : 4,900 บาท
 • Mic Input Impedance 2.2k Ohms unbalanced, 4.4K Ohms balanced
 • Line Input Impedanc 50k Ohms unbalanced, 100k Ohms balanced
 • Niose Input fares down, Master Faders up <-90dB
 • E.I.N (Equivalence Input Niose) Source resistance 150 Ohms, Mix Out at +14dB -128dB