เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล Digital Mixer Allen-Heath

เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-080
ราคา : 365,900 บาท
 • Compact digital mixer with scalable, remote I/O
 • Systems from 4 to 44 mics
 • Easy to use, quick to access, analogue style interface
 • dSNAKE Cat5 digital snake—up to 120m cable length
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412
ราคา : 467,500 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-80-AR2412-AR0804
ราคา : 515,000 บาท
 • ประกอบด้วย
 • GLD-80 CONSOLES
 • GLD-AR2412 AUDIO RACK
 • GLD-AR0804 AUDIO RACK
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR0804
ราคา : 47,000 บาท
 • GLD-AR0804 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.
เครื่องเสียง มิกเซอร์ ดิจิตอล/Digital Mixer GLD-AR2412
ราคา : 102,000 บาท
 • GLD-AR2412 is the Main AudioRack for the GLD digital mixing system.