เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย Wireless Conference TOA

เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference BC-900
ราคา : 44,700 บาท
 • สามารถชาร์จ แบตเตอรี่ได้ 8 ก้อน
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference BP-900
ราคา : 4,737 บาท
 • แบตเตอรี่ลิเที่ยมสามารถชาร์จไฟซ้ำได้
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-200BT
ราคา : 1,050 บาท
 • Nominal Voltage 1.2 V DC
 • Nominal Capacity Min. 2300 mAh
 • Operating Temperature 0 ? to +40 ? (32 ?F to 104 ?F)
 • Operating Humidity 30 % to 85 % RH
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-500R
ราคา : 6,900 บาท
 • Specification
 • Power Source 24 V DC (supplied from the IR-702T)
 • Current Consumption Max. 40 mA
 • Infrared Detector
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference IR-520R
ราคา : 3,150 บาท
 • Infrared Detector
 • Wavelength 870 nm
 • Carrier Frequency Channel A: 3.100 MHz
 • Channel B: 3.350 MHz
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference MB-TS900
สอบถามรายละเอียดที่ 088-289-2100
 • ออกแบบมาเพื่อใช้งานเฉพาะกับ ts 800 และ ts 900 สำหรับระบบ TOA infrared conference
 • สามารถติดตั้งในตู้ rack มาตรฐานได้
 • ชุดประชุมไร้สายสดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • ควบคุมการทำงานของระบบเมื่อต่อพ่วงกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบยืนยันการติดตั้งสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องรับและเครื่องส่งได้ (ไม่รวม control software)
 • สามารถประกอบเข้ากับตู้ rack มาตรฐานด้วย Mounting Bracket (อุปกรณ์เสริม)
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีปุ่มเลือก Priority เพื่อตัดสัญญานการใช้ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่พูดได้
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถเลือกใช้กับไมโครโฟน รุ่น TS-903 หรือ TS-904
 • ไมโครโฟนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการประชุม
 • ระบบสัญญานอินฟาเรด
 • มีสัญญานแสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟน
 • ขนาดความยาว 518 mm สำหรับรุ่น TS-904
 • ติดตั้งง่ายและสดวกในการเคลื่อนย้าย
 • ใช้สัญญานอินฟาเรดในการรับและส่ง
 • สามารถติดกับเพดาน ผนัง หรือ ขาตั้งไมโครโฟนได้
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-900
ราคา : 44,600 บาท
 • ชุดประชุมไร้สายสดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • ควบคุมการทำงานของระบบเมื่อต่อพ่วงกับเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาน
 • มีระบบควบคุมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบยืนยันการติดตั้งสามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องรับและเครื่องส่งได้และชุดประชุม รวมถึงระบบการนับคะแนน ซึ่งจะประมวลผลและแสดงผลการลงคะแนน นอกจากนี้ัยังสามารถใช้ได้ถึง 2 ภาษา (Main and sub channels) (ไม่รวม control software)
 • สามารถประกอบเข้ากับตู้ rack มาตรฐานด้วย Mounting Bracket (อุปกรณ์เสริม)
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-901
ราคา : 20,390 บาท
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีปุ่มเลือก Priority เพื่อตัดสัญญานการใช้ไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุมในขณะที่พูดได้
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • ระบบไร้สายซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเคลื่อนย้าย
 • มีมาตรวัดขนาดกำลังไฟของแบตเตอรี่
 • สามารถใช้ได้กับตัวปรับกระแสไฟ รุ่น AD-0910 หรือใช้กับแบตเตอรี่ชนิด lithium-ion รุ่น BP-900 (อุปกรณ์เสริม)
 • มีมาตรวัดกำลังแบตเตอรี่
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference TS-903
ราคา : 2,500 บาท
 • ไมโครโฟนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการประชุม
 • ระบบสัญญานอินฟาเรด
 • มีสัญญานแสดงสถานะการทำงานของไมโครโฟน
 • ขนาดความยาว 368 mm สำหรับรุ่น TS-903
 • ติดตั้งง่ายและสดวกในการเคลื่อนย้าย
 • ใช้สัญญานอินฟาเรดในการรับและส่ง
 • สามารถติดกับเพดาน ผนัง หรือ ขาตั้งไมโครโฟนได้
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference YW-1022
ราคา : 4,750 บาท
 • ตัวแยกสัญญาน 1 อินพุท ออก 2 เอาท์พุท
เครื่องเสียง ชุดประชุมไร้สาย/Wireless Conference YW-1024
ราคา : 5,950 บาท
 • ตัวแยกสัญญาน 1 อินพุท ออก 4 เอาท์พุท