เครื่องเสียง ชุดประชุม Conference TOA

เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-774
ราคา : 3,800 บาท
 • มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะที่เปิดไมโครโฟน
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 518 mm สำหรับรุ่น TS-774
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-775
ราคา : 12,200 บาท
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงกับชุดประชุมเชื่อมต่อกับบุคคลภายนอกในการประชุม ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-680 AS
ราคา : 10,000 บาท
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-681 AS
ราคา : 3,800 บาท
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-682 AS
ราคา : 3,700 บาท
 • ควบคุมไมโครโฟนชุดประชุมจำนวน 70 ชุด แบ่งเป็น 35 ชุดต่อ 1 Line
 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้ประชุมสูงสุด 210 ชุด (โดยการเพิ่มเครื่องจ่าย TS-770อีก2เครื่อง)
 • สามารถควบคุมการทำงานของไมโครโฟนชุดผู้เข้าร่วมประชุมให้ทำงานร่วมกันได้
 • มีสวิทช์สำหรับควบคุมเวลาปิดไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการพูด (ปิด 20/40 วินาที)
 • ไมโครโฟนชนิดถอดเก็บได้ พร้อมลำโพง buil-in ในเครื่อง
 • ความยาวก้านไมโครโฟนมี 2 ขนาด ขนาดมาตรฐาน 368mm และ ขนาดพิเศษ 518 mm
 • มีช่องสัญญาน output
 • ขั่วต่อชนิด 8P quick-lock mini socket
 • ไมโครโฟนชนิดถอดเก็บได้ พร้อมลำโพง buil-in ในเครื่อง
 • ความยาวก้านไมโครโฟนมี 2 ขนาด ขนาดมาตรฐาน 368mm และ ขนาดพิเศษ 518 mm
 • มีปุ่มกด สำหรับเปิด-ปิด ไมโครโฟนชุดประธาน
 • มีปุ่มกด เพื่อปิดการทำงานของไมโครฟนผู้ร่วมประชุม
เครื่องเสียง ชุดประชุม/Conference TS-773
ราคา : 2,660 บาท
 • มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการทำงานขณะที่เปิดไมโครโฟน
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 368 mm สำหรับรุ่น TS-773
 • ขนาดความยาวก้านไมค์ 518 mm สำหรับรุ่น TS-774
 • สายมาตรฐานสำหรับชุดประชุมรุ่น TS-770/771
 • ขนาดความยาว 10 เมตร
 • สายมาตรฐานสำหรับชุดประชุมรุ่น TS-770/771
 • ขนาดความยาว 2 เมตร