เครื่องเสียง คาราโอเกะ KARAOKE YAMAHA

 • Output Power 100 W x 2
 • Mic Inputs 2 (front)/ 2 (rear)
 • Audio Input Terminals 3
 • Video Input Terminals 2
 • Output Power 125 W x 2
 • Mic Inputs 3 (front); 2 (rear)
 • Audio Input Terminals 4
 • Video Input Terminals 3
 • ประเภท 2 - way สะท้อนเสียงเบส
 • วูฟเฟอร์ กรวย 20 ซม.
 • ทวีตเตอร์ กรวย 7.7cm
 • การตอบสนองความถี่ 60 kHz - 20 เฮิร์ตซ์
 • ประเภท 2 - way สะท้อนเสียงเบส
 • วูฟเฟอร์ กรวย 25 ซม.
 • ทวีตเตอร์ กรวย 7.7cm
 • การตอบสนองความถี่ 55 kHz - 20 เฮิร์ตซ์