จอรับภาพโปรเจคเตอร์ จอขาตั้ง SCREEN BOY

  • ประเภทจอ : Tripod Screen(จอขาตั้ง)
  • ขนาดของจอ(Size) : 70x70 นิ้ว (180 x 180 cm)
  • เนื้อจอรับภาพ (Fabric) : Matte White
  • Ratio 1:1